رویارویی احمدی نژاد و معترضان در نیویورک

محمود احمدی نژاد که هفته پیش به عنوان رییس جمهوری ایران در میان حصار دانشگاه تهران و در میان تدابیر شدید امنیتی نیروی انتظامی شعار های معترضان در روز قدس را نشنیده گرفت، در روز های آینده بدون دیوار های حایل با گروه های معترض ایرانیان خارج از کشور روبرو خواهد شد.

طبق برنامه اعلام شده از سوی دولت ایران آقای احمدی نژاد روز سه شنبه 31 شهریور به نیویورک خواهد رفت و در روز اول مهرماه برابر با 23 سپتامبر برای پنجمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کند.

گروه هایی از ایرانیان خارج از کشور از نخستین روز های پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران در تجمعاتی در کشور های مختلف دنیا اعتراض خود را به انتخابات و دولت محمود احمدی نژاد ابراز کردند.

اکنون به نظر می رسد دور تازه اعتراضات هماهنگ شده، همزمان با سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شکل گرفته است.

نقض گسترده حقوق بشر

توجه سازمان های بین المللی حقوق بشری به نقض حقوق بشر در ایران یکی از عوامل تمرکز یافتن تجمع معترضان دربرابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بوده است.

الهه هیکس مدیر اجرایی سازمان همیاران حقوق بشر معتقد است که هدف برگزار کنندگان برنامه ها ایجاد توجه به مسایل ایران در افکار عمومی جهانی و نزد رهبران جهان است.

به گفته خانم هیکس نه تنها گروه های سیاسی بلکه بسیاری از معترضان از سراسر دنیا و به ویژه آمریکا و کانادا برنامه های سفر فردی و گروهی برای حضور در تظاهرات و تجمع علیه نماینده دولت ایران تدارک دیده اند. خانم هیکس می گوید برنامه های متعددی در فاصله روز های 22 تا 24 سپتامبر در نظر گرفته شده است.

یکی از این برنامه ها "نه به احمدی نژاد و آری به حقوق بشر" نام دارد که با همراهی سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل در روز 23 سپتامبر و همزمان با سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی در اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه در برخورد با اعتراضات پس از انتخابات برپا می شود. یک برنامه دیگر هم "نه به دیکتاتوری و آری به دموکراسی" نام دارد که توسط گروهی دیگر سازمان داده شده است.

تنوع گروه های معترض

وجود تنوع در گروه های برگزار کننده اعتراضات باعث شده است تا گروه های مختلف هر یک در قالب زمینه های خاص فعالیت خود در برنامه های اعتراضی شرکت کنند.

علی کریم زاده یکی از سازمان دهندگان یک گروه دوچرخه سوار حامی حقوق بشر در تورنتو می گوید گروه دوچرخه سواران که از کانادا پا به رکاب بوده اند در روز 22 سپتامبر به نیویورک می رسند و در برابر مقر سازمان ملل تجمع می کنند.

در نمونه ای دیگر از تنوع فعالیت ها رضا دقتی عکاس ایرانی از اجرای یک کار تصویری گروهی در برابر دفتر سازمان ملل متحد یاد می کند. آقای دقتی که پیش از این یک برنامه تصویری را در اعتراض به کشته شدن ندا آقاسلطان در اعتراضات پس از انتخابات در پاریس برگزار کرده بود برنامه ای را هم در نیویورک اجرا خواهد کرد.

آقای دقتی گفته که در برنامه نیویورک هزار نفر همزمان یک تصویر از ندا را به دست خواهند گرفت که نمادی همبستگی با اعتراضات در ایران است.

درخواست چهره های فرهنگی و سیاسی مهاجر

طیفی از چهره های فرهنگی و هنری و سیاسی مهاجر ایرانی در قالب بیانیه ای با عنوان "کاروان صلح و آزادی برای ایران" گفته اند معترضان را در برنامه های اعتراضی همراهی خواهند کرد.

شهرنوش پارسی پور نویسنده ساکن آمریکا که از امضا کنندگان این بیانیه است، زمینه اقدام های اعتراضی را فضای هیجانی و خشمی می داند که از پس از انتخابات تا کنون وجود دارد.

خانم پارسی پور می گوید دنیا باید بداند که مردم ایران از این که به یک نفر دیگر رای داده اند و حالا باید یک نفر دیگر را تحمل کنند خشمگین هستند.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته است که نماینده ایران در سازمان ملل گفته است که تظاهرات برنامه ریزی شده مخالفان بی اهمیت است.