حذف پادشاهان از کتب تاریخ مدارس ایران

دانش آموزان
Image caption قرار است به جای پادشاهان در کتابهای تاریخ مدارس به شخصیت هایی مثل خواجه نصیرالدین طوسی پرداخته شود

وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد پادشاهان، از کتاب های درسی تاریخی مقطع راهنمایی و دبیرستان حذف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر یعقوب توکلی، رییس گروه مطالعات تاریخ وزارت آموزش و پرورش ازاعمال تغییرات جدید در کتاب های تاریخ مقاطع راهنمایی و دبیرستان خبر داد و گفت در این تغییرات "تاریخ نگاری های سیاسی و نظامی و پادشاهان" از کتاب های تاریخی این دو مقطع حذف می شود و کتاب های تاریخ جدید با "رویکرد فرهنگی و تمدن پرور" جایگزین آنها می شود.

به گفته آقای توکلی اعمال این تغییرات "به صورت تدریجی" آغاز شده اما سال ها طول می کشد تا کامل شود.

این مقام مسئول وزارت آموزش و پرورش ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت بر همین اساس پادشاهان و جنگجویانی مثل چنگیز خان و سلطان محمد شاه حذف و به جای آنها به چهره های تمدن سازی مانند خواجه نصیر الدین طوسی، زکریای رازی و ابوعلی سینا پرداخته می شود.

شیرزاد عبداللهی، کارشناس امور آموزشی در ایران گفته های آقای توکلی را ایده هایی می داند که به الزامات آن توجه نمی شود.

آقای عبداللهی همچنین با اشاره به اینکه تاریخ معاصر برای مدارس بر اساس اتفاقات روز باز نویسی می شود گفت این گونه اظهار نظرهای "عجیب و غریب" طرح های منتج به عملی نیستند.

شیرزاد عبداللهی تاکید کرد که این اولین بار نیست که دست اندر کاران آموزش و پرورش از این گونه تغییرات سخن می گویند.

به عقیده آقای عبداللهی اظهاراتی از این دست، بیشتر تبلیغاتی هستند که برای جلب نظر منتقدان به سیاست های آموزش و پرورش انجام می شوند.

این کارشناس امور آموزشی در گفتگو با بی بی سی گفت، ایده های آموزشی باید ابتدا در پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش مورد کارشناسی و بررسی قرار بگیرد و سپس به صورت طرح به شورایعالی آموزش و پرورش ارایه و در صورت تصویب به صورت مصوبه اجرایی، اعلام شود.

مطالب مرتبط