فقر در ایران کودکان را از تحصیل باز می دارد

همزمان با بازگشایی مدارس در ایران اعلام شد که بر اساس آمار سرشماری سال ۸۵ حدود چهار میلیون کودک در این کشور به دلایل متعدد از تحصیل بازمانده اند.

با وجود آنکه ۳۰ درصد جمعیت ایران را کودکان تشکیل می دهند به اعتقاد کارشناسان، امکانات در حوزه تحصیل برای کودکان ایرانی کم است. در عین حال گفته می شود که آمار دقیقی از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل وجود ندارد.

شیرزاد عبداللهی، کارشناس آموزش، با تائید این موضوع که آمار رسمی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران وجود ندارد می گوید "مراجع مستقل و غیر آموزش و پرورشی امکان این که در این مورد آماری تهیه کنند را ندارند. این کودکان گروههای مختلفی را شامل می شوند از جمله کودکانی که اصولا به مدرسه نمی روند و آنهایی که ضمن تحصیل ترک تحصیل می کنند. پوشش کودکان شش ساله ما هم ۱۰۰ درصد نیست و طبق آمار رسمی ۹۵ درصد است."

گروه دیگری از دست اندکاران امر نیز معتقدند آمارهای رسمی که منتشر می شود نمی تواند تمام کودکان بازمانده از تحصیل را شامل شود و اعلام چهار میلیون کودک بازمانده از تحصیل را شامل کودکان کار نمی دانند.

سعید مدنی کارشناس مسائل اجتماعی نیز این آمار را شامل حداقل کودکان بازمانده از تحصیل می داند و می گوید "یکی از دلایل اصلی بازماندن از تحصیل، ورود زودتر به بازار کار است. اغلب این جمعیت شامل کودکانی می شود که به سنی رسیده اند که می توانند بخشی از مخارج خانواده را تامین کنند. بخشی از این گروه هم مربوط به کودکانی است که به دلیل ضعف هایی که داشتند نتوانستند درنظام آموزشی عمومی تحصیل را ادامه دهند . "

به گفته کارشناسان مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در وضعیت تحصیلی این کودکان نقش اساسی ایفا می کند.

آقای عبداللهی در این خصوص توضیح می دهد "در مناطف دو زبانه مثل کردستان و آذربایجان بیشترین افت تحصیلی و ترک تحصیل در دوره ابتدایی است به دلیل اینکه کودکان فرصت حضور در دوره آمادگی پیش از دبستان را ندارند. و مفهوم سازی و یادگیری زبان فارسی نیز برای آنها دشوار است."

آقای عبداللهی افزود "همچنین دخترانی که باید برای تحصیل از روستا مهاجرت کنند و خانواده به آنها اجازه انتقال نمی دانند نیز باید در این گروه قرار داد. تعدادی از کودکان نیز در دروه راهنمایی به دلیل فقر ترک تحصیل می کنند شاید از هر ۱۰۰ دانش آموز ۲۰ تا ۳۰ درصد به دوره متوسطه نمی رسند."

در حالی که مسائل مختلف در عدم تحصیل کودکان موثر است اما صاحبنظران می گویند نقش دولت ها و مدیریت این مشکلات در کاهش آمار کودکان بازمانده از تحصیل نقش اساسی دارد. براساس قانون، تحصیل دانش آموزان تا پایان دوره راهنمایی اجباری است. در صورتی که اولیا کودک مانع تحصیل شوند، طبق قانون جریمه نقدی می شوند. اما برخی از اهالی فن نیز معتقدند نهادهای مختلف دولتی که مسئولیت این امر را به عهده دارند از توانایی و قاطعیت لازم برخوردار نیستند.

به اعتقاد کارشناسان فرهنگ سازی و تامین خانواده های کم درآمد می تواند به کاهش کودکان بازمانده از تحصیل کمک کند. اما در عین حال دولت باید به دنبال راهی برای کنترل و یا رسیدگی به وضعیت کودکان باشد که هم اکنون از تحصیل بازمانده اند.

مطالب مرتبط