پاسخ آیت الله صانعی به میرحسین موسوی

آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعیان در پاسخ به نامه ای که میر حسین موسوی برای او فرستاده بود، نوشت: "اميدواريم طرح و برنامه متين شما همراه با آگاه سازی بيشتر جامعه که هدف رسالت انبياء عظام، شهادت شهداء، تقوای متقين و عبادت اولياء الله می باشد، صورت گيرد و تحقق قسط به عنوان يک فرهنگ برای جامعه درآيد و مردم به حقوقشان نائل آيند."

ظاهرا آقای موسوی در نامه ای که جزئیات آن متشر نشده است، به آیت الله صانعی برای برون رفت از وضعیتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران به وجود آمده، راهکارهایی ارائه کرده است.

آیت الله صانعی در این نامه آقای موسوی را با عنوان "دوست مکرم و متعهد و يار ديرينه امام امت" خطاب قرار داده و نوشته است: "بايد دقت نمود که از اهداف مهم هر طرح و برنامه ای، ايجاد وحدت و اتحاد بيش از پيش بين مظلومين باشد که منشاء همه خيرات همان اتحاد و اعتصام به حبل الله می باشد و لازم است مراقبت شود که خدای ناخواسته کلمه اتحاد و اعتصام به حبل الله سبب رخنه ظالمان و ستمکاران در صفوف مظلومان نگردد که نتيجه آن چيزی جز تداوم ظلم و ستم نخواهد بود."

متن نامه میرحسین موسوی و پاسخ آیت الله منتظری

آقای موسوی روز 21 شهریور نامه ای نیز به آیت الله منتظری نیز نوشته و خواهان راهنمایی او در مورد حوادث اخیر شده بود، که این مرجع تقلید شیعیان در نامه ای که روز 31 شهریور منتشر شد، راه اصلاح نظام برای حفظ آن را "بس دشوار" و کل حاکمیت را "گرفتار عدم مشروعیت" توصیف کرد و گفت حکومت با این شیوه ها دوام نخواهد آورد.

آیت الله منتظری و آیت الله صانعی از بلندپایه ترین روحانیون ایرانی منتقد دولت هستند که در ماه های اخیر شدیدا از وقایع پس از انتخابات، برخورد با معترضان، بازداشت و محاکمه آنان انتقاد کرده اند و حتی اعترافات متهمان در دادگاه ها را فاقد مشروعیت دانسته اند.

مطالب مرتبط