وکیلان بازداشت شدگان سیاسی بی اطلاع از اتهام موکلان

سعید حجاریان، از اعضای دفتر مرکزی حزب مشارکت که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بود، با سپردن وثیقه آزاد شده است. دستگیری آقای حجاریان که در پی سو قصد سال ۷۸ با مشکلات حرکتی و تکلمی شدیدی روبرو است، موجب اعتراض گروههای مختلف سیاسی شد.

در همین حال برخی از خانواه های دیگر بازداشت شدگان همچنان از نگهداری عزیرانشان در زندان ابراز نگرانی می کنند. محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب ایران، یکی از بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر در ایران است. آقای ملکی در زمان دستگیری در بستر بیماری بوده است.

یوسف مولایی وکیل آقای ملکی با اشاره به بیماری های موکلش می گوید "آقای ملکی بیماری پروستات پیشرفته و ناراحتی قلبی دارد. در شرایط بیرون از زندان نیز ایشان از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نبودند. مسلما وقتی به زندان منتقل می شوند با محدودیت هایی که آنجا وجود دارد، این بیماری هایی که بیرون داشتند تشدید می شود."

هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، هم در اوایل تیرماه بازداشت شده بود. محمد مصطفایی وکیل خانم شهیدی می گوید که وضعیت روحی و جسمی موکلش مساعد نیست و در مواردی هم رفتار خوبی با وی نشده است. او گفت چندی روز پیش خانم شهیدی در ملاقاتی که با مادرش داشته "به قدری از نظر روحی و روانی مشکل داشته که خودش را مثل گنجشکی که در قفس مانده به کابین می زده است."

محمد مصطفایی وکیل خانم شهیدی می گوید خود بارها به زندان و بازپرس امنیت شعبه دو مراجعه کرده است، اما موفق به ملاقات با موکل خود نشده است.

آقای مصطفایی ادامه می دهد "بازپرس شعبه دوم امنیت طبق نامه ای به زندان دستور داد تا من هنگامه شهیدی را ملاقات کنم تا وکالت نامه امضا شود اما متاسفانه بارها به زندان مراجعه کردم اما اجازه این ملاقات را علیرغم دستور مرجع قضایی به من نداده اند."

به گفته وکلای بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر ایران، پرونده موکلان آنها همچنان در مراحل اولیه است و وکلا به پرونده دسترسی ندارند.

آقای مولایی وکیل محمد ملکی می گوید اتهامات کلی مطرح شده است و تا زمانیکه جزئیات پرونده مطالعه نشود، نمی توان مصداق های اتهامات را مشخص کرد.

محمد مصطفایی، وکیل هنگامه شهیدی نیز از شرایط مشابهی سخن می گوید "هنوز به ما گفته نشده اتهام موکلم چیست حتی به خود خانم شهیدی نیز گفته نشده که دلایل اتهامش چیست."

براساس گزارش ها، مسعود باستانی، احمد زید آبادی، سعید شریعتی و بسیاری دیگر از بازداشت شدگان همچنان در شرایط نامساعدی به سر می برند. این در حالی است که مقامات ایرانی، بر "شرایط مساعد" در زندان ها و "شرایط روحی و جسمی مناسب" بازداشت شدگان تاکید می کنند.

مطالب مرتبط