دادستان تهران: اقرار متهمان مشروع است

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفت اقرار متهمان حوادث بعد از انتخابات در دادگاه ها دارای مبنای قانونی در آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی ایران است و دادگاه طبق اقرار متهمان حکم صادر خواهد کرد.

آقای جعفری که در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، شرکت کرده بود، گفت: "مباحثی که در برخی مطبوعات مطرح شد مبنی بر این که اقرارها، اعترافاتی است که به اجبار اخذ شده و فاقد مشروعیت است، صحیح نیست."

دادستان تهران که حدود یک ماه پیش جانشین سعید مرتضوی شد، همچنین گفت که قوه قضائیه با همه عوامل مربوط به حوادث بعد از انتخابات که مرتکب جرم شده اند برخورد می کند و "هیچ کس در دستگاه قضایی حاشیه امن نخواهد داشت و دادستانی به سراغ کسانی که مرتکب جرم شوند، خواهد رفت."

آقای جعفری دولت آبادی همچنین درباره تغییر روند برگزاری دادگاه های متهمان حوادث بعد از انتخابات که یکی از اولین تصمیمات او در مسئولیت جدیدش بود، گفت که پخش تلویزیونی محاکمات "به استناد تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا می گوید پخش اینها در حکم افتراست" مغایر قانون بود و به همین دلیل دادستانی تشکیل دادگاه ها را "منوط به اجرای این قانون کرد".

آخرین جلسه دادگاه متهمان حواث بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، بر خلاف جلسه های قبل، از تلویزیون ایران پخش نشد که این مساله با اعتراض رسانه های نزدیک به دولت مواجه شد.

در آخرین جلسه دادگاه، از چهره های شاخص دستگیر شده بعد از انتخابات تنها عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) حضور داشت.

البته آقای جعفری تاکید کرد که تغییر در شیوه برگزاری دادگاه ها "به معنای نادیده گرفتن اتهام برخی افراد و ارتکاب جرم نیست و هیچ مسامحه ای در برخوردها نخواهد بود".

مطالب مرتبط