معاونان جدید وزارت کشور منصوب شدند

وزیر کشور ایران معاونان جدید سیاسی و امنیتی و انتظامی این وزارتخانه را معرفی کرد.

به گزارش سایت وزارت کشور ایران مصطفی محمد نجار، وزیر کشور صولت مرتضوی، استاندار خراسان جنوبی را به عنوان معاون سیاسی خود و علی عبدالهی استاندار سمنان را به سمت معاون امنیتی و انتظامی خود برگزید.

آقای نجار،معاونان سیاسی این دو استانداری را به عنوان سرپرست استانداری خراسان جنوبی و سمنان معرفی کرد.

تا پیش از این کامران دانشجو معاون سیاسی و عباس محتاج معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ایران بودند.

مطالب مرتبط