لاریجانی بار دیگر رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شد

علی لاریجانی

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، بار دیگر به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران اتنخاب شد.

بر اساس گزارشها از مجموع 32 رای شورای مرکزی اصولگرایان، آقای لاریجانی موفق به اخذ 24 را ی شد.

جدی ترین رقیب آقای لاریجانی مرتضی آقا تهرانی بود که از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، است.

آقای آقا تهرانی در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به عنوان "معلم اخلاق" در کابینه دولت ایران حضور داشت.

انتخابات داخلی این فراکسیون از آنجا اهمیت داشت که گفته می شد ممکن است نتیجه این انتخابات داخلی گونه دیگری باشد.

جمشید برزگر، سردبیر رادیو و وب سایت فارسی بی بی سی، می گوید که در عمل این انتخابات به اصصلاح اولین رویارویی طیفهای مختلف اصولگرا در مجلس و پس از انتخابات ریاست جمهوری است.

آقای برزگر معتقد است که رویارویی طیفهای مختلف درون مجلس در زمان رای اعتماد به وزرا نیز وجود داشت اما به دلیل شرایط خاص بوجود آمده در جو خاصی صورت گرفت.

عناصر سرسخت حامی دولت در این فراکسیون مدتی بود که بحث کنار گذاشت آقای لاریجانی از ریاست این فراکسیون را مطرح کرده بودند.

به گفته آقای برزگر نکته مهم دیگر این انتخابات درون فراکسیونی نایب رئیسی محمد رضا باهنر است که در هفته های اخیر در انتقاد از دولت صراحت بیشتری به خرج داده بود.

محمد حسن ابوترابی فرد نیز دیگر نایب رئیس این فراکسیون شد.

بیش از 200 نماینده مجلس ایران عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هستند که در عمل بزرگترین فراکسیون مجلس ایران را تشکیل می دهد.