نظرسنجی: آمریکایی ها هم موافق گفتگو و هم موافق تحریم ایران هستند

گفتگوهای 1+5
Image caption ایران و آمریکا در گفتگوهای هسته ای ژنو به طور مستقیم با هم گفتگو کردند

نتیجه یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد افکار عمومی این کشور با راهبرد غیرنظامی دولت باراک اوباما برای حل مناقشه اتمی با ایران موافق است.

در این حال، تعداد قابل ملاحظه ای از پاسخ دهندگان درباره موفقیت این راهبرد که می تواند ترکیبی از تحریم های اقتصادی و گفتگوی مستقیم سیاسی باشد، ابراز خوشبینی نکرده اند.

بر اساس نظرسنجی موسسه تحقیقاتی پیو از هر ده پاسخ دهنده، تقریبا هشت تن با افزایش تحریم های ایران برای مقابله با برنامه اتمی این کشور موافق هستند.

به گزارش موسسه پیو، 63 درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی این موسسه با گفتگوی مستقیم با ایران درباره برنامه اتمی این کشور موافق هستند ولی بیشتر از شصت درصد پاسخ دهندگان می گویند پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای مهم تر از برگزاری گفتگوهای مستقیم با این کشور است.

تنها 24 درصد از این افراد پیشگیری از رویارویی نظامی با ایران را اولویت آمریکا دانسته اند.

نظرسنجی جدید موسسه پیو از سی ام سپتامبر تا چهارم اکتبر و با پرسش از یک هزار و پانصد تن انجام شد.

در نظرسنجی مشابهی که سه سال پیش انجام شد، کمی بیشتر از نیمی از پاسخ دهندگان با این موضوع موافق بودند.

نکته جالب توجه در این نظرسنجی موافقت تقریبا یکسان طرفداران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با گفتگوی مستقیم با ایران است.

این در حالی است که از هر ده پاسخ دهنده، شش تن نسبت به موفقیت گفتگوی مستقیم با ایران در حل مناقشه اتمی بدبین است.

از سوی دیگر تنها کمی بیشتر از نیمی از پاسخ دهندگان گفته اند به سیاست های باراک اوباما در برابر ایران اعتماد دارند. این رقم برای پاسخ دهندگان دموکرات 71 درصد و پاسخ دهندگان جمهوری خواه 30 درصد است.

مطالب مرتبط