احضار کاردار آلمان در تهران به وزارت امور خارجه

کاردار آلمان در تهران در غیاب سفیر این کشور، به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است.

رسانه های ایران دلیل احضار کاردار آلمان را "اظهارات غیر متعارف و غیر دیپلماتیک معاون وزیر امور خارجه این کشور" اعلام کرده اند.

معاون اداره اول غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران در دیدار با کاردار آلمان اعتراض ایران را گفته های مقام آلمانی را نسبت به انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور محکوم کرده است.

در جریان احضار کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت امور خارجه، مقام ایرانی از آنچه که "ممنوع کردن شرکت تعدادی از احزاب آلمانی در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور" خوانده ابراز تاسف کرده و خواهان جلوگیری از "اسلام هراسی" در این کشور شده است.

پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران که محمود احمدی نژاد پیروز آن معرفی شد، اعتراض ها به نتایج انتخابات بالا گرفت اما در جریان چندین تظاهرات خیابانی، نیروهای دولتی به سرکوب معترضان پرداختند.

مقام های دولتی ایران از دستگیری بیش از ۱۰۰۰ نفر و کشته شدن دست کم ۲۰ نفر در جریان اعتراض ها خبر دادند.

چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان خواهان پایان سرکوب مردم معترض در ایران و به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض مسالمت آمیز شدند.

ایران اظهارات مقام های اروپایی را رد می کند و آن را مداخله در امور داخلی این کشور می داند.

محمود احمدی نژاد اخیرا گفته است که مردم در ایران از آزادی کامل برخوردارند و این آزادی نزدیک به "مطلق" است.

مطالب مرتبط