کارخانه چای گلستان در آتش سوزی نابود شد

کارخانه چای گلستان در شهر لاهیجان در اثر یک آتش سوزی که علت آن معلوم نیست به طور کامل از میان رفته است.

آتش سوزی شنبه عصر بعد از ساعت شش شروع شد و به گفته شهرداری لاهیجان اطفای آن بیش از 5 ساعت طول کشید.

کارخانه گلستان یکی از قدیمی ترین کارخانه های چای لاهیجان توصیف می شود.

شاهین جهانگیری سخنگوی شهرداری لاهیجان به خبرگزاری ایرنا گفت که عملیات مهار آتشسوزی که با کمک 18 دستگاه ماشین آتش نشانی انجام شد 25 دقیقه پس از نیمه شب کامل شد اما کارخانه از بین رفت.

با این حال به گفته وی ماموران موفق شدند انبار کنار کارخانه را محافظت کنند.

او گفت که علت آتش سوزی و میزان خسارت ناشی از آن در دست بررسی است.