رهبر ایران می گوید تشکیل جمهوری اسلامی عمل به قرآن بود

آیت الله خامنه ای رهبر ایران
Image caption آقای خامنه ای می گوید پايه و اساس علوم انسانی را بايد در قرآن جستجو كرد

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تشکیل جمهوری اسلامی را یکی از "مهمترین موارد عمل به قرآن" توصیف کرده و خواستار عینیت بخشیدن دستورات قرآن در زندگی روزمره شهروندان کشور شده است.

به گزارش منابع خبری ایران آقای خامنه ای روز سه شنبه در دیدار با گروهی از زنان "قرآن پژوه و فعال قرآنی" اظهار نظر می کرد.

او گفت: "تشكيل نظام جمهوری اسلامی در ايران يكی از بزرگترين و مهمترين موارد عمل به قرآن بود كه انجام شد و اين حقيقت واضح و بديهی غالباً مورد غفلت قرار می گيرد."

آقای خامنه ای گفت باید سعی شود "رفتارهای فردی، خانواده، مدیریتی، سازمانی، سیاسی، بین المللی و رفتارها در مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی بر اساس اسلام و قرآن شکل گیرد" و خواستار جهت گیری پژوهش های قرآنی "به سمت عینیت بخشی دستورات قرآن در جامعه و زندگی مردم" شد.

اما او ابراز نگرانی کرد که در مواردی ممکن است از پژوهش در قرآن برای کوبیدن اسلام و جمهوری اسلامی استفاده شود.

آیت الله خامنه ای چنین گفت: "پژوهنده قرآن بايد از نظر روحی و درونی زمينه پذيرش حقيقت ناب قرآن را داشته باشد زيرا در غيراينصورت ممكن است پژوهش در قرآن، در جهت مخالف آن استفاده شود.... اگر دل پاكيزه نباشد، نتيجه آن می شود كه از قرآن برای كوبيدن اسلام و جمهوری اسلامی و فضائلی كه نظام اسلامی در اختيار ما قرار داده است، استفاده می شود."

آقای خامنه ای در این سخنرانی همچنین در انتقاد از علوم انسانی غربی گفت: "مبنای علوم انسانی غرب كه در دانشگاههای كشور بصورت ترجمه ای تدريس می شود، جهان بينی مادی و متعارض با مبانی قرآنی و دينی است، در حاليكه پايه و اساس علوم انسانی را بايد در قرآن جستجو كرد."

او که در گذشته نیز از علوم انسانی تدریس شده در دانشگاه های ایران انتقاد کرده است در دیدار روز سه شنبه گفت که يكی از مسائل مهم و اصلی در قرآن پژوهی استخراج مبانی علوم انسانی است و افزود: "اگر اين كار انجام شود پژوهشگران با استفاده از مبانی قرآنی و همچنين استفاده از برخی پيشرفتهای علوم انسانی، می توانند بنای رفيع و مستحكمی را از علوم انسانی پايه گذاری كنند."

شهریور ماه گذشته و در پی انتقاد آقای خامنه ای از تدریس علوم انسانی غربی در دانشگاههای ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دولت ایران مسئول بازنگری در رشته های علوم انسانی شد. این پژوهشگاه زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی کار می کند.

آیت الله خامنه ای آن زمان گفته بود که آموزش بسیاری از رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها باعث بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود و از مراکز تصمیم گیری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته بود به این موضوع رسیدگی کنند.

مطالب مرتبط