نماینده موزه بریتانیا در مورد منشور کوروش به ایران سفر می‌کند

منشور کوروش - عکس از وبسایت موزه بریتانیا
Image caption منشور کوروش که بیش از صد سال پیش در جنوب عراق کشف شد، در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود

نماینده ای از موزه بریتانیا برای گفت و گو با مقامات موزه ملی ایران در مورد جزئیات و نحوه قرض دادن منشور کوروش، به تهران سفر می کند.

حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران به واحد مرکزی خبر گفته است: "قرار است در دیدار با نماینده موزه بریتانیا، در باره نحوه انتقال و تاریخ نمایش این منشور باستانی مذاکره شود تا بتوانیم شاهد نمایش نخستین منشور حقوق بشر جهان در کشورمان باشیم".

روابط عمومی موزه بریتانیا نیز در ای میلی به بی بی سی فارسی، موضوع سفر یکی از کارکنان این موزه را به ایران تأیید کرد.

هانا بولتون، رئیس روابط عمومی موزه بریتانیا می نویسد که رئیس این موزه در نامه ای به تاریخ ۲۰ مهر (۱۲ اکتبر) موضوع سفر نماینده موزه را به آقای بقایی اطلاع داده است.

پیش تر سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کرده بود که موزه برتانیا در مورد انتقال قرضی منشور کوروش به ایران "تعلل" می کند و هشدار داده بود که ممکن است همکاری خود را با این موزه قطع کند.

در اطلاعیه سازمان میراث فرهنگی ایران آمده بود که مدیران موزه بریتانیا در مکاتباتی که با مقامات ایرانی داشته اند، علت "تأخیر" در انتقال این منشور را "ناآرام بودن فضای سیاسی ایران" عنوان کرده اند.

منشور کوروش، استوانه ای است سفالی که فرمان کوروش بزرگ، پادشاه هخامنشی در مورد رفتار با مردم بابل پس از فتح این شهر به خط میخی بر آن نوشته شده است.

این فرمان به دلیل مضمون انسان دوستانه اش توسط عده ای از کارشناسان به عنوان نخستین سند حقوق بشر تاریخ معرفی می شود.

منشور کوروش بیش از صد سال پیش توسط باستانشناسان انگلیسی در باقی مانده های شهر بابل در جنوب عراق پیدا شد و از آن زمان تا کنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود.

این منشور پیش تر هم در جریان جشن های ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی برای مدتی به ایران منتقل شده بود.

مطالب مرتبط