قتل یک قاضی حل اختلاف در تهران

رئیس شعبه ۶۰۸ ناحیه ۱۲ شورای حل اختلاف تهران در جریان یک اختلاف خانوادگی بر سر ارثیه به ضرب گلوله کشته شد.

قاضی محمد منصوری که روز پنجشنبه ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر) برای میانجیگری و حل اختلاف میان اعضای یک خانواده به خانه یکی از آنها رفته بود، به همراه چهار تن از اعضای این خانواده هدف گلوله قرار گرفت.

دست کم سه تن از اعضای این خانواده هم در اثر اصابت گلوله جان باختند.

ضارب که یکی از اعضای همین خانواده است روز بعد توسط پلیس دستگیر شده است.

گفته می شود که او در میانه بحث، احساس کرده که سایر اعضای خانواده قصد دارند سهم او را از ارثیه کلان خانوادگی تصاحب کنند و در حالی که خشمگین بوده، با سلاح کمری خود شروع به تیراندازی به حاضران کرده است.