بیانیه اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات

اتحادیه اروپا

سوئد که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به نمایندگی از اعضای این اتحادیه بیانیه ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در خرداد ماه سال جاری صادر کرده است.

در این بیانیه بازداشت بیش از ۴۰۰۰ نفر در ناآرامی های بعد از انتخابات و ادامه بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و کنشگران سیاسی محکوم شده و اتحادیه اروپا "با اصرار" از مقامات ایرانی خواسته است روزنامه نگاران و افرادی را که برای جرایم سیاسی در بازداشت هستند آزاد کند. در این بیانیه مشخصا از بهزاد نبوی، محسن میردامادی، احمد زیدآبادی، محمد قوچانی، عیسی سحرخیز، بهمن احمدی امویی و کیان تاجبخش نام برده شده است.

اتحادیه اروپا همچنین از "گزارش های نگران کننده درباره بدرفتاری و شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه ها" ابراز بیزاری کرده و از دولت ایران "موکدا" خواسته در مورد این ادعاها تحقیقات کامل به عمل آورد.

در بخش دیگری از بیانیه اتحادیه اروپا از محاکمه دسته جمعی حدود ۱۵۰ نفر ابراز نگرانی شده و آمده است که رویه این دادگاه و احکام صادره پس از آن "با معیارهای بین المللی برگزاری دادگاه عالانه که ایران به آنها متعهد گردیده، مطابقت ندارد و در خیلی از موارد به طور فاحش مغایر با قانون اساسی و قوانین ایران است."

اتحادیه اروپا همچنین کلیه احکام اعدام و بخصوص احکام مربوط به جرایم سیاسی را محکوم کرده و اعلام کرده "به طور اخص شدیدا نگران چهار حکم اعدامی است که برای چهار نفر در یکی از دادگاه های دسته جمعی صادر شده است."

مطالب مرتبط