هنگامه شهيدی آزاد شد

هنگامه شهيدی، روزنامه نگار و مشاور امور زنان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی که پس از اعلام نتایج انتخابات دستگیر شده بود، روز یکشنبه با قید وثیقه از زندان اوين آزاد شد.

محمد مصطفایی، وکیل خانم شهیدی در گفت و گو با بخش فارسی رادیو بی بی سی ضمن تائید این خبر گفت که حکم آزادی موکل او به قید وثیقه ای صد میلیون تومانی ماه گذشته صادر شده بود اما به دلیل مخالفت دادستان تهران خانم شهیدی در آن زمان آزاد نشد.

او افزود روز شنبه خانم شهیدی به دادگاه رفت اما پس از قرائت کیفر خواست توسط دادستان، به دلیل ضعف جسمانی از دادگاه تقاضای مهلت کرد و قرار است دادگاه او روز 13 آبان برگزار شود.

خانم شهیدی هفته پیش دست به اعتصاب دارو و غذا زده بود که نهایتا به دلیل ضعف شدید جسمانی به بهداری زندان اوین منتقل شد.

مطالب مرتبط