امتیاز روزنامه سرمایه لغو شد

روزنامه سرمایه

هیات نظارت بر مطبوعات ایران امتیاز روزنامه اقتصادی سرمایه را لغو کرده است.

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار اطلاعیه اعلام کرده که هیات نظارت بر مطبوعات با استناد به ماده 11 قانون مطبوعات امتیاز روزنامه سرمایه را لغو کرده است.

علت لغو امتیاز "تخلفات مکرر از مفاد ماده 9 قانون مطبوعات" اعلام شده است.

تبصره ماده 9 مربوط به شرایطی است که صاحب امتیاز نشریه باید برای گرفتن امتیاز داشته باشد و در تبصره ماده یازده نیز آمده "در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده 9 را فاقد شود به تشخیص هیات نظارت بر مطبوعات در ماده 10 و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می شود."

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین اعلام کرده که روزنامه سرمایه علاه بر این در زمینه ای خارج از زمینه مصوب خود (به عنوان نشریه ای تخصصی با زمینه علوم انسانی و روش آموزشی و پژوهشی) منتشر می شد و این روزنامه بدون دریافت مجوز از هیات نظارت "قطع و روش نشریه" را تغییر داده بود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه سرمایه حسین عبده تبریزی دبیرکل سابق بورس است.

در سالهای گذشته امتیاز بیشتر نشریات از سوی دادگاه مطبوعات به خصوص سعید مرتضوی دادستان سابق تهران لغو شد اما در چهار سال گذشته این کار از قوه قضائیه به هیات نظارت بر مطبوعات منتقل شده و این هیات امتیاز نشریات را لغو می کند.

در هیات نظارت بر مطبوعات نمایندگانی از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد و علوم، مجلس، حوزه علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران مسئول مطبوعات عضویت دارند.

یک ماه پیش نیز هیات نظارت بر مطبوعات امتیاز روزنامه های فرهنگی آشتی و آرمان را لغو کرده بود.

توقیف روزنامه سرمایه در حالی اتفاق افتاده است که مدتی پیش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت روزنامه نگاران ایرانی نسبت به" ادامه‌ بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد " اعتراض کرده بود.

در این بیانیه به احضارها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم اهالی مطبوعات توسط نهادهای امنیتی اشاره و از مسئولان خواسته شده بود از اعمال این گونه فشارها بپرهیزند و همه روزنامه نگاران و صاحب نظران بازداشت شده را بدون قید و شرط آزاد کنند.

مطالب مرتبط