دورنمای تازه اعتراضات در ایران

اظهار نظر های پس از اعتراضات دانشجویی 16 آذر در دانشگاه های ایران نشان دهنده ارزیابی های تازه ای درباره شرایط اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری است.

گفته های رهبران ایران نشان دهنده نگرانی ازادامه اعتراضات و اقدامات تازه برای مقابله با آن است. فعالان سیاسی و ناظران مستقل هم به تند شدن شعار ها و افزایش سهم رهبران دانشجویی در پیشبرد اعتراضات اشاره کرده اند.در اعتراضات 16 آذر چهره های کمتر شناخته شده ای از دانشجویان معترض به جای چهره های شناخته شده تری که بارها به زندان رفته اند در اعتراضات سخنرانی می کردند.

چهره های معترضی که برخی در چند روز گذشته در تهران و دیگر شهرهای ایران بازداشت شده اند. مجید توکلی یکی از رهبران اعتراضات دانشجویان در دانشگاه پلی تکنیک چنان که در یک ویدیوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی دیده می شود در سخنرانی در روز 16 اذر گفت که "ما امروز اینجاییم تا اعتراض مان را بر سر همه مستبدان و مستکبران جامعه و در راس آنها آقای خامنه ای فریاد بزنیم."

بعد از این سخنرانی آقای توکلی بازداشت شد و به گفته فعالان حقوق بشر مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این رخداد و موارد نظیر آن سبب شده است تا ناظران تحولات سیاسی در ایران بر افزایش سهم و اهمیت جنبش دانشجویی در کل جریان جنبش اعتراضی تاکید کنند. بهاره هدایت یکی از فعالان دانشجویی در پیامی که از ایران برای یک سمینار همبستگی با دانشجویان ایران در هلند فرستاده است به موقعیت خاص جنبش دانشجویی در ایران اشاره کرده است.

به گفته خانم هدایت در نبود احزاب و رسانه های مستقل در ایران و در شرایط سانسور گسترده اعتراضات دانشجویی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

یک ویدیوی دیگر سخنرانی دانشجویان در دانشگاهی در تهران را نشان می دهد که با شدت رهبران جمهوری اسلامی را مورد مواخذه قرار می دهد.

به دلیل وجود چنین فضایی است که ناظرانی مانند احمد سلامتیان معتقدند که حرکت اعتراضی در 16 اذر نسبت به تجمع های اعتراضی پیش ازآن لحن تندتری داشت.

رسانه های دولتی ایران از محدود بودن اعتراضات خبر دادند و معترضان را اعتشاشگر نامیدند اما ناظران معتقدند که ابعاد برخورد سرکوب گرانه در دانشگاه هیچگاه تا این حد گسترده نبوده است.

حسین لاجوردی، پژوهشگر در پاریس، می گوید اقدام به نمایش تصویر مربوط به پاره کردن یا سوزاندن عکس های آیت الله خمینی با این هدف است که گستردگی اعتراضات و تند شدن شعار ها تحت تاثیر تبلیغات نادیده گرفته شود.

گستردگی اعتراضات در سطح کشور جنبه دیگری است که توجه کارشناسان را جلب کرده و آن را نشانه ای از تحول در سازمان دهی جنبش اعتراضی در ایران می داند.

همچنین تحولات پس از روز 16 آذر بار دیگر برای گروهی از مخالفان دولت ایران بحث در باره سرانجام حکومت ایران را زنده کرده است.

علی اصغر حاج سید جوادی نویسنده ایرانی که در پاریس به سر می برد در گفت و گویی با بخش فارسی بی بی سی می گوید: "نشانه ها حاکی از به بن بست رسیدن جمهوری اسلامی است که باید به یک راه حل پایان بخش مانند همه پرسی تن دهد."

یک دانشجوی معترض ایرانی که خواست نامش فاش نشود به بی بی سی فارسی می گوید که بیشتر دانشجویان معترض در ایران خواسته ای بیش از آنچه از سوی رهبران اعتراضات مطرح شده مطرح نکرده اند اما کاربرد خشونت علیه دانشجویان باعث شده است تا شعار های دانشجویان لحن تند تری بگیرد.

در این شرایط ارزیابی گروهی از کارشناسان این است که اعتراضات 16 آذر هم دانشجویان معترض و هم رهبران اعتراضات را در شرایط تازه ای قرار داده است.

مطالب مرتبط