خروج سربازان ایران از میدان نفتی مورد مناقشه با عراق

Image caption ابهام در باره این که خط مرزی میان ایران و عراق در کجا قرار دارد، در گذشته باعث اختلاف نظر در باره مالکیت چاه های نفتی شده است

دولت عراق می گوید سربازان ایرانی از میدان نفتی مورد مناقشه میان دو کشور که در منطقه مرزی واقع است، تا حدی عقب نشینی کرده اند.

روز جمعه (18 دسامبر)، عراق گفت یازده سرباز ایرانی از مرز دو کشور عبور کرده و پرچم ایران را در محل یک چاه نفت به اهتزار درآورده اند.

دولت عراق خواستار خروج سریع آنها شده بود.

ایران این ادعا را انکار کرده است.

عراق می گوید پرچم ایران اکنون به پائین کشیده شده است و سربازان ایرانی پنجاه متر عقب نشینی کرده اند.

اما سخنگوی دولت عراق گفته است که این گروه از سربازان ایرانی به طور کامل به مواضع قبلی خود عقب نشینی نکرده اند و دولت عراق از آنها خواسته است که این کار را بکنند.

یکی از مقام های ارشد دولت ایران در واکنش به این موضوع به بی بی سی گفت هیچ سرباز ایرانی وارد خاک عراق نشده است و هیچ چاه نفتی نیز تصرف نشده است.

عراق می گوید یک کمیته مشترک برپا شده است تا مرزبندی در این منطقه را بررسی کند.

ابهام در باره این که خط مرزی میان ایران و عراق در کجا قرار دارد، در گذشته باعث اختلاف نظر در باره مالکیت چاه های نفتی شده است.

اما این یک مورد به اختلاف نظری علنی تر تبدیل شده است.

تازه ترین اظهار نظرها توسط عراق نشان می دهد که اختلاف نظرها هنوز پایان نیافته است.

دولت عراق در حیطه ای حساس قدم می زند. از یک سو می خواهد با همسایه با نفوذش روابط خوبی داشته باشد و از سوی دیگر منتقدان نوری مالکی، نخست وزیر عراق گفته اند او بیش از حد به ایرانی ها اجازه می دهد در امور عراق دخالت کند.

با توجه به این که عراق در آستانه برگزاری انتخابات قرار دارد آقای مالکی نمی خواهد رای دهندگان فکر کنند ایران قادر است او را به هر سمتی که می خواهد هل دهد.

مطالب مرتبط