فرانسه پیشنهاد ایران برای مبادله زندانیان را رد کرد

کلوتیلد ریس
Image caption خانم ریس پس از پنج ماه تدریس درحال خروج از ایران دستگیر شد

برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه می گوید ایران پیشنهاد کرده است که در قبال آزادی علی وکیلی راد توسط دولت فرانسه، کلوتیلد ریس، مدرس فرانسوی را که در ارتباط با اتهام جاسوسی ممنوع الخروج است، آزاد کند.

برنار کوشنر، می گوید فرانسه این پیشنهاد را رد کرده است.

آقای کوشنر گفت که محمود احمدی نژاد خواستار مبادله این دو زندانی است ولی حتی اگر فرانسه مایل به این کار بود، قادر به انجام آن نبود.

اشاره آقای کوشنر به مستقل بودن قوه قضائیه فرانسه است.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران جمعه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفته بود که ایران مایل است کلوتیلد ریس را آزاد کند ولی تحقق این امر به نظر "رهبران فرانسه" بستگی دارد.

کلوتیلد ریس، در اول ماه ژوئیه گذشته در پی ناآرامی هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران پیش آمد، هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت، دستگیر شد.

وی متعاقبا به قید وثیقه آزاد شد و اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می برد.

دولت ایران خانم ریس را متهم به شرکت در این ناآرامی ها و جاسوسی کرده است.

دولت فرانسه اتهام جاسوسی را بی اساس دانسته است.

کلوتیلد ریس در طی اقامت پنج ماهه اش در تهران به تدریس زبان فرانسه اشتغال داشت.

علی وکیلی راد در ارتباط با ترور شاهپور بختیار، نخست وزیر اسبق ایران در سال 1991، در فرانسه زندانی است.

زندانی شدن وی پس از آن بود که در سال 1994 دادستان های فرانسوی او را در ارتباط با قتل شاهپور بختیار مجرم شناختند.

آقای کوشنر گفت قرار است خانم ریس روز 23 دسامبر یک بار دیگر در دادگاه حاضر شود.

مطالب مرتبط