پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعدام های سال ۱۳۶۷ و نامه آیت الله منتظری به آیت الله خمینی

نامه ی معروف آیت الله منتظری به آیت الله خمینی و اعتراض شدید او به اعدامهای گسترده ی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ شاید مهمترین واقعه تاریخ حیات جمهوری اسلامی ایران باشد. نه فقط به دلیل آنچه بعدا بر سر آیت الله منتظری آمد بلکه از این نظر هم بیسابقه بود که رودر رو قرار گرفتن با آیت الله خمینی ، رهبری بلا منازع و مقدس شده برای میلیونها ایرانی از گناهان کبیره بود که آیت الله منتظری آگاهانه و عامدانه مرتکب شد. چرا آیت الله منتظری در سال ۱۳۶۷ تیشه به ریشه فرصتی زد که می توانست اورا به عالی ترین مقام نظام اسلامی ایران برساند.

برنامه ویژه صفحه دو ۲۰۰۹/۱۲/۲۰ یک شنبه

گزارش های بیشتر در برنامه صفحه دو، هر هفته از تلویزیون فارسی بی بی سی (سه شنبه ها)

گزارش های بیشتر در برنامه صفحه دو، هر هفته از تلویزیون فارسی بی بی سی (جمعه ها)