با مرخصی رمضان زاده و نبوی از زندان موافقت شد

عبدالله رمضان زاده
Image caption عبدالله رمضان زاده در دادگاه

دادگاه انقلاب با مرخصی چهار روزه بهزاد نبوی و عبدالله رمضان زاده موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، رئیس شعبه پانزده دادگاه انقلاب پس از دریافت وثیقه هشت میلیارد ریالی با مرخصی عبدالله رمضان زاده، قائم مقام دبیرکل حزب مشارکت از زندان موافقت کرد.

بر این اساس، آقای رمضان زاده از روز پنجشنبه به مدت چهار روز در مرخصی خواهد بود. در این حال تصاویر منتشر شده در اینترنت در روز چهارشنبه آقای رمضان زاده را در کنار سعید حجاریان و محمد علی ابطحی نشان می دهد.

گزارش های دیگر همچنین بیانگر موافقت قاضی شعبه پانزده دادگاه انقلاب با مرخصی چهار روزه بهزاد نبوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است.

آقای نبوی پیش تر برای یک مرخصی ده روزه هشت میلیارد ریال وثیقه سپرده بود.

بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به حکم دادگاه به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

آقای رمضان زاده که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی سخنگوی دولت بود، یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد.

عبدالله رمضان زاده و آقای نبوی از حاضران در دادگاه های دسته جمعی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بودند.

روابط عمومی دادگاه انقلاب همچنین با اعلام اتمام محاکمه و صدور حکم آقای رمضان زاده، مرخصی محدود او را اعلام کرد.

بر اساس حکم دادگاه آقای رمضان زاده به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مطالب مرتبط