شامپانزه ها با هوش تر از آنند که تصور می شد

chimps
Image caption شامپانزه ها از ابزار برای برش و خرد کردن میوه و غذا استفاده می کنند

برای نخستین بار دانشمندان شامپانزه هایی را مشاهده کردند که در حال استفاده از ابزار برنده برای برش و قطعه قطعه کردن غذا بودند.

شامپانزه های جنگلی در گینه در آفریقا از سنگ های تیز و ابزار چوبی برای بریدن و قطعه قطعه کردن میوه ها بر روی سندان های سنگی استفاده می کنند.

آنها نه تنها میوه های با پوسته سخت را می شکنند، بلکه این میوه ها را به قطعات کوچک تر که برای خوردن و بلعیدن مناسب تر است، تقسیم می کنند.

در پژوهشی که توسط دانشمندان بخش پستانداران شناسی دانشگاه کمبریج بریتانیا صورت گرفته است، زندگی و رفتار گروهی شامپانزه های وحشی در میان جنگل های منطقه نیمبا در گینه آفریقا، مورد بررسی و مشاهده قرارگرفت.

اگر چه تصاویرکوبیدن میوه برروی سنگ توسط میمون ها بارها در برنامه های راز بقاء مشاهده شده است، اما این بار دانشمندان موفق شدند که رفتار شامپانزه ها را در حالی مشاهده کنند که آنها با بهره مندی از چند ابزارسنگی و چوبی مشغول بریدن و خرد کردن غذا بودند.

کاتلین کوپز و پروفسور ویلیام مک گرو از مرکز مطالعات نظریه تکامل انسان در دانشگاه کمبریج می گویند که شامپانزه هایی را مشاهده کرده اند که با استفاده از ترکه های نازک چوب به شکار موریانه ها می پرداختند و به اصطلاح موریانه صید می کردند.

پژوهش های پیشین نشان داده بود که شامپانزه های آفریقایی از ابزار گوناگونی برای برش و قطعه قطعه کردن میوه هایی مانند نارگیل (که پوسته سختی دارند) استفاده می کنند، اما این نخستین بار است که آنها در حال استفاده از ابزار ترکیبی مانند سندان و ساطور برای برش مشاهده می شوند.

خانم کوپز می گوید:"این نخستین بار است که شامپانزه های وحشی در حال استفاده همزمان از دو ابزار مختلف برای برش و خرد کردن میوه مشاهده می شوند."

نکته جالب توجه این است که گروه های دیگری از شامپانزه ها که تنها در چند کیلومتری گروه مورد مطالعه زندگی می کردند، هنوز به دانش و مهارت استفاده ترکیبی از ابزار دست نیافته بودند.

مطالب مرتبط