فوت خبرنگار ایرانی بعد از سه ماه کما

مهین گرجی خبرنگار ایرانی رادیو فردا که در جریان یک حادثه رانندگی سه ماه پیش به اغما رفته بود روز شنبه درگذشت.

خانم گرجی هفتم مهرماه گذشته در هنگام بازگشت از برلین به پراگ همراه با دو همکار دیگر خود دچار سانحه رانندگی شد.

امیر زمانی فر و رزا حسن زاده آژیری دو خبرنگار دیگر رادیو فردا در این تصادف جان دادند اما خانم گرجی به اغما رفت و به بیمارستان منتقل شد.

مهین گرجی در ایران خبرنگار ابرار ورزشی بود و پس از پیوستن به رادیو فردا در سال 1385 موضوعات سیاسی و اجتماعی را نیز پوشش می داد.

مطالب مرتبط