هشدار وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران به معترضان

در درگیری های روز عاشورا دستکم ۸ نفر کشته شدند

در ادامه واکنش ها به حوادث روز عاشورا در ایران، وزارت اطلاعات این کشور و مقامات قضایی از برخورد با کسانی که تحت عنوان "اغتشاش گر" و "فریب خورده" از آنها یاد شده، خبر می دهند.

وزارت اطلاعات در جدید ترین اطلاعیه خود که روز پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۸۸ (۳۱ دسامبر) توسط خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شده است، از به دست آوردن "اطلاعات موثقی" خبر داد که طی آن این وزارتخانه از ارتباط میان "بیگانگان" و "فتنه گران" و "گروهک های ضد انقلاب" مطلع شده است.

در این اطلاعیه وزارت اطلاعات با مخالفان حکومت ایران "اتمام حجت" کرده و از آنها خواسته است تا در "فرصت محدود باقی مانده" راه خود را از "بیگانگان" و "گروهک های ضد انقلاب" جدا سازند.

وزارت اطلاعات ایران هشدار داده است که در صورت تداوم حوادثی مشابه روز عاشورا، با معترضان و مخالفان حکومت "بدون هیچ مماشاتی" برخورد قانونی خواهد کرد.

'خواص برائت کنند، اگر نه مجازات می شوند' ببینید و بشنوید گفت و گو با حسین باستانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت و گو با حسین باستانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت و گو با حسین باستانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت و گو با حسین باستانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی اعتراضات روز عاشورا در نجف آباد اعتراضات روز عاشورا در نجف آباد اعتراضات در نجف آباد در روز عاشورا اعتراضات روز عاشورا در نجف آباد اعتراضات روز عاشورا در نجف آباد ناآرامی های روز عاشورا؛ خیابان طالقانی تهران ناآرامی های روز عاشورا؛ خیابان طالقانی تهران ناآرامی؛ عاشورا؛ تهران؛ طالقانی ناآرامی های روز عاشورا؛ خیابان طالقانی تهران ناآرامی های روز عاشورا؛ خیابان طالقانی تهران اعتراض های روز عاشورا؛ خیابان آزادی تهران اعتراض های روز عاشورا؛ خیابان آزادی تهران عاشورا، تهران، خیابان آزادی اعتراض های روز عاشورا؛ خیابان آزادی تهران اعتراض های روز عاشورا؛ خیابان آزادی تهران در گیری های مردم با پلیس در ایران امروز مراسم عزاداری عاشورا در بعضی شهرهای ایران به خشونت کشیده شد. در تهران ، گزارش ها از کشته شدن چهار نفر حکایت می کند. در گیری های مردم با پلیس در ایران در گیری های مردم با پلیس در ایران امروز مراسم عزاداری عاشورا در بعضی شهرهای ایران به خشونت کشیده شد. در تهران ، گزارش ها از کشته شدن چهار نفر حکایت می کند. خشونت در روز عاشورا در "سراسر" ایران همزمان با تهران، امروز در تعدادی دیگر از شهرهای دیگر ایران هم عزاداری روز عاشورا به خشونت کشیده شد. خشونت در روز عاشورا در "سراسر" ایران خشونت در روز عاشورا در "سراسر" ایران همزمان با تهران، امروز در تعدادی دیگر از شهرهای دیگر ایران هم عزاداری روز عاشورا به خشونت کشیده شد. گفت و گو با نیما راشدان مدیر موئسسه مطالعات جامعه مدنی ژنو از زوریخ گفت و گو با نیما راشدان مدیر موئسسه مطالعات جامعه مدنی ژنو از زوریخ گفت و گو با نیما راشدان مدیر موئسسه مطالعات جامعه مدنی ژنو از زوریخ گفت و گو با نیما راشدان مدیر موئسسه مطالعات جامعه مدنی ژنو از زوریخ گفتگو با صادق صبا، رئیس بخش فارسی بی بی سی گفتگو با صادق صبا، رئیس بخش فارسی بی بی سی گفتگو با صادق صبا، رئیس بخش فارسی بی بی سی گفتگو با صادق صبا، رئیس بخش فارسی بی بی سی گفت و گو با جمشید برزگر، رییس رادیو و سایت فارسی بی بی سی در مورد تاثیر اعتراضات امروز بر آینده ی جنبش سبز گفت و گو با جمشید برزگر، رییس رادیو و سایت فارسی بی بی سی در مورد تاثیر اعتراضات امروز بر آینده ی جنبش سبز گفت و گو با جمشید برزگر، رییس رادیو و سایت فارسی بی بی سی در مورد تاثیر اعتراضات امروز بر آینده ی جنبش سبز گفت و گو با جمشید برزگر، رییس رادیو و سایت فارسی بی بی سی در مورد تاثیر اعتراضات امروز بر آینده ی جنبش سبز

در واکنشی دیگر، معاون اول قوه قضاییه ایران، رهبران معترضان دولت را که او "خواص" نامیده است، تهدید کرده است که اگر از حوادث اخیر "اعلام برائت نکنند مجازات می شوند."

ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه چهارشنبه ۹ دی (۳۰ دسامبر) در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون ایران گفت: "اگر برخی خواص درباره حرمت شکنی های روز عاشورا اعلام مواضع و برائت نکنند در همه جرایم شریک هستند و بر این اساس حتما مجازات خواهند شد."

آقای رئیسی با اشاره به ماده ۱۸۳ تا ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی اخلال در امنیت عمومی را "محاربه" خواند و گفت: "محاربه به معنی جنگ است و در عنوان فقهی به کسی [محارب] می گویند که در مقابل خدا، رسول خدا، و حکم آنان بایستد و شمشیر بکشد و سلب امنیت عمومی بکند."

پیش تر و در جریان تجمع روز چهارشنبه (۹ دی) حامیان رهبر ایران در تهران احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، حوادث روز عاشورا در این کشور را "جنگ قطعی و صریح" میان "حزب الله" و " حزب شیطان" خوانده بود و تظاهرات کنندگان روز عاشورا را "مشتی بزغاله و گوساله" نامیده بود.

مطالب مرتبط