محاکمه متهمان ناآرامی های عاشورا امروز برگزار می شود

تلویزیون ایران اعلام کرده است که محاکمه هفت نفر از افرادی که متهم به "هتک حرمت آرمان های انقلاب اسلامی" در روز عاشورای امسال هستند، امروز، یکشنبه، 13 دیماه، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز می شود.

پرونده این هفت نفر به شعبه پانزده دادگاه انقلاب که ریاست آن را قاضی صلواتی بر عهده دارد، تحویل داده شده.

علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه، بستگی به تصمیم قاضی صلواتی دارد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز جمعه از محاکمه این متهمان در روزهای یکشنبه تا سه شنبه این هفته در دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پیشتر اعلام کرده بود: "این دادستانی بدون اغماض با توهین کنندگان به آرمانهای انقلاب اسلامی بخصوص متهمان ساختار شکن حوادث روز عاشورا برخورد می کند."

فرمانده پلیس ایران نیز گفته بود که با بازداشت شدگان روز عاشورا مدارا نخواهد شد و کسانی که به پلیس حمله کرده یا شعارهای تند سر می دهند "محارب" هستند.

سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه ۹ دی (۳۰ دسامبر) در جمع خبرنگاران در تهران گفت که در روز عاشورا حدود ۵۰۰ نفر تنها توسط مأموران پلیس بازداشت شدند و "این بار قرار بر این است که با دستگیر شدگان مثل سابق مدارا نشود".

آقای احمدی مقدم کار کسانی را که به پلیس حمله می کنند، اماکن عمومی را تخریب می کنند یا "شعارهای ساختارشکن" می دهند، "محاربه" توصیف کرد و گفت که دستگاه قضایی با آنها برخورد "قاطع" خواهد داشت.

مقامات ایران کشته شدن دست کم ۸ نفر را در جریان حوادث روز عاشورای تهران تأیید کرده اند.

مطالب مرتبط