دریافت برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی از ماهواره یوتل ست W3A

از این پس برنامه های تلویزیون فارسی بی بی سی را می توانید از طریق ماهواره یوتل ست W3A هم دریافت کنید.

اگر به نصاب دسترسی ندارید، با کمی تلاش خودتان می توانید این کار را انجام دهید.

این ماهواره در 7 درجه شرقی قرار دارد. بنا بر این کسانی که بشقاب های ماهواره شان به طرف هاتبرد در 13 درجه شرقیست می توانند با ایستادن در پشت بشقاب ، آن را به اندازه 6 درجه به طرف غرب بچرخانند.

چون این ماهواره در افق دورتری نسبت به هاتبرد قرار دارد ، باید سر بشقاب پایین تر باشد. برای این کار میله پشت دیش را به اندازه 2.5 سانتی متر بالا بکشید. در مرحله بعد با رفتن به صفحه تنظیمات گیرنده تان مشخصات زیر را در سیستم وارد کنید.

فرکانس: 10720.75سیمبل ریت : 22000پولاریزاسیون: هوریزنتال یا افقیاف ای سی: 1/2

با کمی دقت و حوصله باید بتوانید تصویر ما را بدون پارازیت ببینید.