بررسی روزنامه های صبح تهران؛ پنجشنبه 17 دی

تیترهای اول

"گزارش کمیته ویژه مجلس در هیات رییسه" تیتر اول ابتکار است، " صادرات گاز ایران به هند را تضمین نمی کنیم" از قول مقامات پاکستان عنوان اصلی آفتاب یزد است ، عنوان گزارش اصلی اعتماد "حمله سنگین به هاشمی از تریبون مجلس" است و این پرسش که "مقصر اصلی کهریزک کیست" عنوان اصلی آرمان است.

"مخالفت چینی ها با تحریم های جدید علیه ایران" یکی از عناوین اصلی همشهری است، "مجازات حبس برای متخلفان اینترنت" تیتر اول تهران امروز است و روزنامه جام جم "تعامل دلگرم کننده مجلس و دولت" را در صفحه اولش برجسته کرده است.

"ایران مسیر هموار مبادله انرژی در جهان" تیتر یک ایران است، " فصل تازه در روابط ایران و ترکمنستان" عنوان اصلی کیهان است، رسالت به نقل از وزیر اطلاعات این عنوان را برجسته کرده که "جریان فتنه از سناریوی خارج از کشور پیروی می کند".

"قطر 11 سال از ایران جلو افتاد" عنوان اصلی مردمسالاری است، تیتر اول دنیای اقتصاد به"استرداد لایحه یارانه منتفی شد" اختصاص یافته و روزنامه خراسان در عنوان اصلی اش ارایه "گزارش کمیته ویژه مجلس درباره کهریزک" را منعکس کرده است.

گزیده مقالات

حرف دلتان را بگویید

آفتاب یزد در سرمقاله خود اظهار نظر یکی از مشاوران محمود احمدی نژاد درباره لغو مصاحبه های عمومی وزیران به دلیل "پرسش های پیش و پا افتاده" رسانه ها را مورد توجه قرار داده و نوشته این عنصر پرنفوذ دولت، قبلا نيز خود بزرگ‌بيني در برابر رسانه‌ها را با اين عبارت به نمايش گذارده بود كه «مطبوعات ايران بيمار هستند و بايد به مرخصي استعلاجي بروند.» البته اينگونه اظهارنظرها و احساس تكليف براي هدايت همه «گمراه شدگان» و «از راه بدر شدگان» در ايران و جهان، ميان بعضي اعضاي دولت‌هاي نهم و دهم، مسبوق به سابقه بوده و بسياري از حضرات، تلقي خود از مسائل ايران و جهان را دقيق‌ترين قرائت از واقعيات داخلي و بين‌المللي مي‌دانند.

آفتاب یزد در ادامه نوشته همين تلقي به حاميان افراطي دولت اجازه مي‌دهد كه چشم بر‌ سوابق محسن رضايي ببندند و به دنبال فرصتي بگردند تا از او انتقام بگيرند. البته كساني كه مسير خود را «راه حق مطلق» مي‌دانند و پرسش‌هاي منتقدان از خويش را انحراف يا «سوال پيش‌پاافتاده» مي‌نامند حق دارنـد كـه پيشنهاد مصالحه رضايي را برنتابند زيرا از نـظـر اين گروه پرمدعا، مصالحه بين «حق مطلق» و «انحراف مطلق» مفهومي ندارد.

آفتاب یزد با همین نگاه نوشته با قدري تفحص در آنچه از تريبون‌ها و رسانه‌هاي مدعي حمايت از دولـت به جامعه تزريق يا تحميل مي‌شود مي‌توان نمونه‌هاي ديگري نيز يافت كه حاصل همه آنها بالا بردن هزينه انتقاد از دولت يا طرح ديدگاههايي است كه مي‌تواند جايگاه ويژه ترسيم شده توسط عده‌اي خاص براي دولت و رئيس آن را زير سوال ببرد.

دست جراح نباید بلرزد

کیهان در سرمقاله خود تصویب تاسیس سازمان هدفمندی یارانه ها را مورد اشاره قرار داده و نوشته با مصوبه 2 روز پيش مجلس عملاً فاز اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه ها كليد خورد و ابزار لازم براي جراحي اقتصاد بيمار كشور به دست دولتمردان داده شد.

سرمقاله نویس کیهان در ادامه نوشته دولت بايد براي كنترل آثار تورمي اجراي چنين طرحي، مكانيسم هاي دفاعي مناسب طراحي و اجرا نمايد. بازگشت يارانه ها بصورت پرداخت نقدي به دهك هاي مشمول، يكي از راهكارهاي پيش بيني شده است ولي آيا در صورتي كه اين كار با موفقيت كامل نيز انجام شود، مي تواند به تراز شدن دو كفه «درآمد» و «هزينه» در خانوارها منجر شود؟ به عبارت ديگر آيا افزايش قيمت هايي كه اتفاق خواهد افتاد با بازگشت درآمدهاي ناشي از دريافت يارانه هاي نقدي جبران خواهد شد؟

کیهان همچنین نوشته اينكه گاه از سوي برخي مسئولان اقتصادي دولت، در جهت توجيه و مثبت ارزيابي كردن طرح هدفمندي يارانه ها، عدم تورم زايي آن تبليغ مي شود، شايد خيلي به نفع دولت نباشد. در اينكه اقتصاد كشور نياز به اصلاح ساختاري داشته تا از شرايط وخيمي كه دچار شده، خارج شود و اين موضوع كه چاره اي جز بازتوزيع عادلانه يارانه ها نداريم، كسي ترديد ندارد. اما دولتمردان بايستي حتي احتمالات ضعيفي را كه اقتصاد كشور، خصوصا اقتصاد معيشتي مردم را دچار التهاب مي كند، با وضوح براي مردم بيان كنند. بپذيريم كه مردم نسبت به اجراي اين طرح هنوز در بيم و اميدند.

این روزنامه در پایان سرمقاله اش نوشته مردم ايران بارها ثابت كرده اند كه پاي نظام خود همه جوره ايستاده اند. حضور مردم انقلابي در ماههاي اخير و دفاع از آرمانهاي امام، انقلاب و منويات رهبري، دشمنان داخلي و خارجي را مأيوس كرده است. اين بار نيز در كنار دولت و نظام، درد ناشي از جراحي اقتصادي كشور را تاب خواهند آورد به شرطي كه تيغ جراح تيز باشد و دست جراح هنرمندانه حركت كرده و نلرزد تا اميد بهبودي در چهره بيمار اقتصاد كشور روز به روز نمايان تر شود.

مردان خداجوی موسوی

رسالت در سرمقاله خود نوشته دادستان کل کشور، وزير اطلاعات و نيز معاون وي هويت برخي از دستگيرشدگان را فاش کردند. جمعي از بهائيان، اتباع بيگانه و نيز منافقين و عناصر ضد انقلاب و سلطنت طلب در ميان دستگيرشدگان هستند. اينکه روز عاشوراي حسيني عده اي از اسلاف عمر سعد بيايند در خيابانهاي تهران عليه نظام اسلامي و امام تظاهرات کنند و به عزاداران حسيني حمله کنند و مردم را به خاطر دفاع از انقلاب مورد هجوم قرار دهند، کار عجيبي نيست چرا که تا موقعي که انقلاب زنده است ضد انقلاب هم وجود دارد.

رسالت در ادامه سرمقاله اش بیانیه هفدهم میرحسین موسوی را به این مساله ربط داده و نوشته اما تعجب آور اينکه آقاي موسوي که مدعي پيروي از خط امام و مدعي خدمت به انقلاب در 8 سال دوره نخست وزيري است بگويند اين جماعت ضد انقلاب «مردان خداجوي» بودند. تصوير شرارت «مردان خداجوي موسوي» ! را رسانه هاي استکباري بويژه انگليسي و آمريکايي در روز عاشورا پخش کردند. تعجب در اين است که آقاي موسوي ادعا کند آنها به شکل «مسالمت آميز» ، «حسين حسين گويان» و «بدون شعارهاي تندروانه» در روز عاشورا آن فجايع را به بار آوردند.

محمدکاظم انبارلویی در این مقاله با یادآوری اینکه شنبه آينده 19 دي، سالروز قيام مردم قم عليه مظالم ستمشاهي است نوشته کساني که روند رويدادها را به صورت عيني و علمي تحليل مي کنند مي دانند شيب حوادث به سمت خشونت بيشتر است. بعد از اين مردان خداجوي موسوي ديگر شعار نمي دهند آنها دست به سلاح برده و خشونت خواهند کرد چون راهي جز اين ندارند تا عمق کينه و دشمني خود را با مردم نشان دهند.

تاملی بر قانون جرایم رایانه ای

تهران امروز درسرمقاله اش نوشته تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در 56 ماده گرچه به برخي انتظارات در زمينه تخلفات و جرايم رايانه‌اي پاسخ داده است اما به نظر مي‌رسد نگرش قانونگذار نه افق‌هاي دور و آينده كه بيشتر حل و رفع مسائل و معضلات پيش‌رو را مد نظر داشته است.

تهران امروز در ادامه نکاتی را از این قانون مصوب برجسته کرده و نوشته قانونگذار موظف است در انشاي قانون، از واژه‌ها و اصطلاحات روشن و شفاف بهره بگيرد و بدون ابهام و ايهام به انشاي قانون بپردازد اما در فصل پنجم از قانون ياد شده (هتك حيثيت و نشر اكاذيب) به‌ويژه در ماده 18 آن، ابهام يا ايهام در برخي واژه‌ها و اصطلاحات موجب سرگرداني مي‌شود.

حسام الدین کاوه درباره یکی از این ابهامات نوشته مثلي است كه مي‌گويد: «نقل كفر، كفر نيست.» اما در همين ماده نقل قول (ولو فرض كه كذب باشد) از ديگران جرم به شمار مي‌رود، در صورتي كه كذب به كذاب برمي‌گردد و اگر كسي كذب ديگري را نقل كرده آيا او نيز كذاب به شمار مي‌رود؟ در اين ماده مشخص نشده است كه در مقام بررسي صحت و سقم يك نقل قول، اگر كذب يا صدق آن بر قائل و ناقل معلوم نباشديا باشد و او در پي كشف حقيقت و جداسازي سره از ناسره برآمده باشد، تكليف چيست؟

چه کسانی از اختلافات سود می برند

مردمسالاری در سرمقاله اش نوشته در هنگامه اي که اختلافات و کشمکش هاي سياسي در درون کشور هر روز چهره اي تازه تروجنجالي تربه خود مي گيرد، اين پرسش ذهن بسياري از فرانگران و موشکافان را به خود مشغول کرده است که به راستي چه کساني دراين آشفته بازار اختلافات دروني بيشترين سود را از آن خود مي کنند؟

حسین رضایی در سرمقاله مردمسالای نوشته بي ترديد اختلافات دروني وعدم همبستگي ميان گروههاي درون نظام توان چانه زني درباره مسائل خرد وکلان بين المللي را از دستگاه ديپلماسي کشور مي گيرد و پيرو آن منافع ملي کشور را نيز در سطح جهاني با خطر روبرو مي سازد. شايد در نگاه نخست پيوندي ميان اين دو مقوله ديده نشود، اما اين واقعيتي است غيرقابل ترديد.

مردمسالاری در ادامه این مقاله با اشاره به افزون خواهی کشورهای حاشیه دریای خزر در سهم از این دریا نوشته اين واقعيتي است غيرقابل ترديد که اختلافات دروني مانع ازآن مي شود تا در بزنگاه هاي حساس بين المللي همه گروهها و دسته جات سياسي هم آوا و متحد در برابر افزون خواهي ها و دسيسه هاي دشمنان سوگند خورده اين سرزمين ايستادگي کرده وآنان را دراجراي نقشه هاي شومشان ناکام گذارند.

چادر ميراث معنوي ايرانيان

ایران در یکی از عناوین اصلی صفحه نخست خود نوشته در آستانه سالروز واقعه 17 دی و کشف حجاب تحمیلی رضاخانی، سازمان میراث فرهنگی به منظور حفظ و صیانت از مواریث گرانقدر دینی و معنوی، طی آئینی شایسته و پربار با حضور اندیشمندان و شخصیت‌های فرهنگی، حجاب اقوام ایرانی و همچنین چادر را به عنوان حجاب کامل، ثبت ملی می‌کند.

روزنامه رسمی دولت با اعلام این خبر به نقل از رییس سازمان میراث فرهنگی نوشته جایگاه عمیق و معنادار حجاب در فرهنگ و اعتقادات دینی مردم ایران، عجین شدن مقاومت مثال زدنی و مبارزات دیرینه ملت ایران برای صیانت از حجاب با مجموعه‌ای از ارزش‌های اصیل دینی، فرهنگی و اجتماعی و نقش‌آفرینی حجاب به عنوان یکی از محورهای مهم و تأثیرگذار در مبارزات ضداستبدادی مردم در حوادث تاریخی و سیاسی سده اخیر، ادای احترام به شهیدان این مرز و بوم، پاسداشت مبارزات شکوهمند ملت ایران در صیانت از حجاب از عمده دلایل ثبت این اثر در فهرست آثار معنوی است.

حمله سنگین به هاشمی از تریبون مجلس

اعتماد در یکی از گزارشهای اصلی اش نوشته در تداوم حملات طيف حامي دولت به هاشمي رفسنجاني و به رغم کاهش تنش هاي سياسي کشور در هفته گذشته و اميدواري به تداوم و تعميق اين آرامش، حاميان دولت اين روند را برنتابيدند و نوک پيکان حمله را به سمت هاشمي گرفتند.

اعتماد در این باره اظهارات حمید رسایی نماینده حامی دولت خطاب به هاشمی را برجسته کرده و از قول وی نوشته شما برخلاف امروز، در سال 1360 خود رسماً يک مرجع تقليد را عزل کرديد و گفتيد «شريعتمداري به دليل ضعف در درک نقشه هاي دشمن براي براندازي جمهوري اسلامي صلاحيت مرجعيت را ندارد.» آقاي هاشمي رفسنجاني، شما که امروز و پس از کودتاي مخملي عده يي هنوز هم حاضر به دست برداشتن از حمايت آنها نيستيد آن روز خطاب به سران کودتا گفتيد«چطور مي شود که اين افراد خطر ريختن خون مردم را براي مردم و حکومت و جامعه اسلامي ببيند و فکري براي جلوگيري از آن نکند. يک مرجع نمي تواند تا اين حد، بي درک و بي تقوا باشد.»

اعتماد همچنین نوشته که رسایی خطاب به هاشمی گفته آقاي هاشمي، شما در حالي درباره اقدام جامعه مدرسين که بر اساس وظيفه ذاتي و انقلابي اش بوده، به فاصله يک روز اظهارنظر کرده و آن را زير سوال برده ايد که به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبري درباره حوادث کودتاي روز عاشورا سکوت کرده ايد. آيا امروز شما با سکوتتان به تحريک آنها کمک نمي کنيد؟