'منشور کوروش قطعا به ایران خواهد آمد'

منشور کوروش

حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کرده که منشور کوروش فعلا به ایران نمی آید ولی " قطعا به ایران خواهد آمد."

آقای بقایی در حاشیه برگزاری جشنواره بین المللی جاده ابریشم به خبرنگاران گفته که "وقفه ایجاد شده در زمان ورود این منشور منافاتی با اصل نمایش آن در کشور ندارد و به زودی زمان بعدی پیش بینی شده برای ورود منشور کوروش به کشور اعلام می شود و حتی ممکن است به ماههای پایانی امسال برسد."

بر اساس توافق بین سازمان میراث فرهنگی ایران و موزه بریتانیا، قرار بود شانزدهم ژانویه (26 دی) منشور کوروش برای نمایش در ایران منتقل شود اما در هفته های اخیر اختلافاتی بین دو طرف بروز کرده بود.

سازمان میراث فرهنگی در اعتراض به عدم همکاری موزه بریتانیا اعلام کرده بود که موزه بریتانیا در مورد انتقال قرضی منشور کوروش به ایران "تعلل" می کند و برای همین ممکن است همکاری خود را با این موزه قطع کند.

سازمان میراث فرهنگی با صدور اطلاعیه ای تاکید کرده بود که مدیران موزه بریتانیا در مکاتباتی که با مقامات ایرانی داشته اند، علت "تأخیر" در انتقال این منشور را "ناآرام بودن فضای سیاسی ایران" عنوان کرده اند.

اما اکنون شرحی که آقای بقایی از مسئله داده با آنچه در اطلاعیه این سازمان آمده بود، متفاوت است. آقای بقایی می گوید که موزه بریتانیا طی نامه ای اعلام کرده "از قسمت شکسته شده منشور کوروش تکه های تاریخی پیدا شده اند که به واسطه بررسی و مطالعات آنها می توان به منشورهای دیگری از کوروش که ساخته شده و به بلاد دیگر فرستاده شده اند، دست پیدا کرد."

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، موزه بریتانیا موافقت کرده که هیاتی از سوی ایران در انجام این تحقیقات مشارکت داشته باشد و "تکه های تاریخی کشف شده نیز به ایران فرستاده شود.

منشور کوروش، استوانه ای است سفالی که فرمان کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی در مورد رفتار با مردم بابل پس از فتح این شهر به خط میخی بر آن نوشته شده است.

این فرمان به دلیل مضمون انسان دوستانه اش توسط عده ای از کارشناسان به عنوان نخستین سند حقوق بشر تاریخ معرفی می شود.

منشور کوروش بیش از صد سال پیش توسط باستانشناسان بریتانیایی در باقی مانده های شهر بابل در جنوب عراق پیدا شد و از آن زمان تاکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی پیدا شدن تکه های تاریخی از منشور کوروش را "اتقاقی بزرگ" دانسته و گفته است که "پیدا شدن این تکه ها این تئوری را که در زمان کوروش ده منشور ساخته و به کشورهای مختلف فرستاده شده اند، مشخص می کند."

منشور کوروش پیش تر در جریان جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی برای مدتی به ایران منتقل شده بود.

قرار است این منشور برای دومین بار در ایران به نمایش درآید اما تاریخ آن هنوز مشخص نیست ولی آقای بقایی می گوید که به دلیل وقفه ای که در ورود این منشور به ایران ایجاد شده ما از "آنها خواسته ایم به جبران این وقفه، چند تکه از اشیای با ارزش و تاریخی ایران در این موزه را در زمان های بعد برای نمایش همراه منشور کوروش به ایران بفرستند."

مطالب مرتبط