آمادگی برای افزایش قیمت ها در ایران

در روزهای گذشته هشدار ها به دولت ایران در باره احتمال افزایش قیمت ها در ماه های آینده افزایش یافته است.

در پی اعلام آغاز اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها از طرف دولت ، هشدارها در باره پیامد های افزایش قیمت اقلامی مانند بنزین، گازوییل، آب، برق و نان افزایش یافته است.

جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی که تشکلی نزدیک به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران است، خواستار احتیاط دولت در افزایش قیمت آب و برق و گاز شده و خواسته است که حذف یارانه کالا های اساسی را به تعویق اندازد.

همزمان، سایت کلمه که پایگاه خبری نزدیک به میرحسین موسوی محسوب می شود پیش بینی کرده است که دولت نمی تواند درآمد لازم برای پرداختن کمک هزینه وعده داده شده به خانواده های کم درامد را تامین کند.

افزون بر نگرانی از گرانی و افزایش قیمت ها در بخش تولید، اعتراض کارگران در شهرهای مختلف ایران در یک سال گذشته افزایش یافته اما در ماه های گذشته در زیر انبوه اخبار اعتراضات پس از انتخابات گم شده است.

شرایط نامناسب بخش های تولیدی تنها یکی از نگرانی های دولت ایران در حالی است که می خواهد طرح هدفمند کردن یارانه ها را به اجرا بگذارد و سوبسید یا یارانه کالا هایی مانند نان، آب، برق و بنزین را کاهش دهد. ناظران همچنین به بیکاری و کاهش شدید رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و جاری به عنوان شرایط نگران کننده برای اقتصاد ایران اشاره می کنند.

دولت ایران که تا چند ماه پیش می گفت که از طریق پرداخت مستقیم پول به خانواده های کم درامد با احتمال تورم و گرانی مقابله می کند به تازگی با لحن نگران تری سخن می گوید که به تعبیر کمال آقایی کارشناس اقتصادی در بی بی سی نشانه افزایش نگرانی های دولت در مرحله عمل است.

با وجود همه همراهی های مجلس ایران، آقای احمدی نژاد گفته است که آنچه دولت برای هدفمند کردن یارانه ها در نظر داشت بسیار آسان و بدون آسیب بود اما تغییرات مجلس آن را پیچیده و دشوار کرده است. این در حالی است که شاهین فاظمی استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس معتقد است که دولت ایران تنها نسخه ای از یک پیشنهاد جهانی را به طور ناقص اجرا کرده است.

همزمان با تایید طرح هدفمند کردن یارانه ها در شورای نگهبان وزرای اقتصاد و دارایی و نیرو در ایران گفته اند که تصمیمات اقتصادی تازه ای در حال بررسی است که بر اساس آن روند افزایش قیمت ها به تدریج و تا سه ماه دیگر اعلام خواهد شد. اما ناظرانی مانند حسن منصور، اقتصاددان در لندن، معتقد اند که شرایط منفی رشد اقتصادی ایران و عدم شفافیت مالی در دولت برای اقتصاد دانان نگران کننده است.

بر اساس همین ارزیابی ها آقای منصور معتقد است که طرح هدفمند کردن یارانه ها بیش از آن که یک طرح اقتصادی باشد یک طرح سیاسی است.

میزان نگرانی از پیامد های اقتصادی اقدامات دولت تا آنجا افزایش یافته است که هفته گذشته روزنامه کیهان که همواره حامی اجرای برنامه مورد نظر دولت بوده است در سرمقاله ای به دولت هشدار داد و گفت باید بپذیریم که مردم در باره اجرای این طرح نگران هستند.

همچنین دکتر فاطمی از احتمال افزایش نوعی هرج و مرج اقتصادی در ایران سخن گفته است.