روزنامه همشهری از اتهام تبلیغ به نفع بهائیت تبرئه شد

Image caption چاپ این آگهی باعث توقیف موقت روزنامه همشهری شده است

بازپرسی شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت روزنامه همشهری را از اتهام تبلیغ به نفع بهائیت تبرئه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رای این شعبه آمده است که "با توجه به مقررات قانون مطبوعات، صرف انتشار آگهی تجاری بازدید از یک مکان ملازمه ای با ترویج و تبلیغ فرقه ای ندارد و ماده 9 آئین نامه اجرای قانون مطبوعات صرف نقل مطلب را در صورتی که تبلیغ محسوب نشود بلا مانع اعلام کرده است."

روزنامه همشهری، از نشریات وابسته به شهرداری تهران، در صفحه اول شماره روز اول آذر خود، یک آگهی برای سفر به هند با عکس "مشرق الاذکار" (محل عبادت بهائیان) در دهلی نو چاپ کرده بود.

هیئت نظارت بر مطبوعات، روزنامه همشهری را برای چاپ این آگهی توقیف کرد، اما پس از یک روز انتشار این روزنامه از سر گرفته شد.

در رای تبرئه این روزنامه آمده است که علی اصغر محکی، مدیر مسئول همشهری در دفاعیات خود در مورد جهت گیری روزنامه در برابر آئین بهائیت، کتاب "بهائیت در پایگاه نژاد پرستی" را به صورت ضمیمه رایگان روزنامه منتشر کرده است.

به گزارش مهر، محمد هادی فضلعلی، بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت، در رای خود اعلام کرد: "صرف درج یک تصویر بدون ذکر مشخصات تفصیلی ، معرف بنای منقوش در عکس خصوصا در شرایطی که عامه خوانندگان روزنامه از انتساب آن بر فرقه ای خاص بی اطلاع هستند ، تبلیغ آئین متولیان بنای معماری محسوب نمی شود."

این معبد در سال 1986 به وسیله معماری ایرانی به نام فریبرز صهبا به شکل نیلوفر آبی ساخته شد و از جمله بناهای مورد علاقه گردشگران در پایتخت هند به حساب می آید.

مطالب مرتبط