اعتراض به ادامه بازداشت خلیل درمنکی و سایر اهل قلم

گروهی شامل 115 شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و فعال هنری در نامه ای ادامه بازداشت خلیل درمنکی، نویسنده و منتقد ادبی، و سایر اهل قلم که در ناآرامی های اخیر ایران بازداشت شده اند را محکوم کرده اند.

در روزهای پس از عاشورا، دامنه بازداشت ها در ایران به خارج از محدوده فعالان سیاسی و روزنامه نگاران سیاسی گسترش یافت.

خلیل درمنکی نویسنده و منتقد ادبی، رضا نجفی مترجم، مهرانه آتشی عکاس هنری و همسرش، بهرنگ تنکانی سردبیر مجلسه فرهنگ و آهنگ، کیوان فرزین مدیر مسئول این نشریه، صداقت کیش از نویسندگان همین مجله و اردوان تراکمه منتقد ادبی، از جمله عده زیادی بودند که در حوادث روز عاشورا یا پس از آن دستگیر شدند. رضا نجفی بعدا آزاد شد.

گروه 115 نفره شاعران، نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان عرصه هنر و ادبیات در نامه ای که روز چهارشنبه منتشر شد نوشته اند قصد آنها روشن کردن افکار عمومی جهان نسبت به "فجایع، اعمال خشونت بار و غیرانسانی ای" است که نه تنها علیه فعالان سیاسی و دانشجویان صورت می گیرد بلکه دامنگیر شماری از "شریف ترین و خشونت گریزترین" اهالی قلم و ادبیات ایران نیز شده است.

این گروه شرایط نگهداری این زندانیان را "نابهنجار" توصیف کرده و می نویسند: "این درحالی است که جامعه ادبی ایران و حتی خانواده های این عزیزان هیچ اطلاع روشنی از دلیل بازداشت ایران افراد، شیوه بررسی پرونده آنان و کم و کیف وضعیت جسمی و روحی آنها در اختیار ندارد."

در ادامه نامه آمده است: "از این جمله است خلیل درمنکی - نویسنده و منتقد ادبی - که از روز ششم دی ماه سال جاری در پی حوادث مرتبط با عاشورا بازداشت شده است و از آن تاریخ تاکنون در زندان اوین به سر می برد. به کدامین گناه؟ به چه جرمی؟".

رضا براهنی، شبنم آذر، نسیم خسروی مقدم، هومن عزیزی، حسن ظهوری و آرش نصرت اللهی از امضاکنندگان این نامه هستند.