انتقال مسعود باستانی به زندان رجایی شهر کرج

مهسا امر آبادی و مسعود باستانی
Image caption خانم امر آبادی از انتقال شوهرش به زندان رجایی شهر کرج خبر داد

مهسا امر آبادی همسر مسعود باستانی، روزنامه نگار در بند ایرانی، گفت که شوهرش را از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل کرده اند.

خانم امر آبادی که خود نیز در پی نا آرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری مدتی در زندان بود، به بی بی سی فارسی گفت، مسعود باستانی به حکم قاضی صلواتی و به دلیل آنچه برگزاری کلاس های روزنامه نگاری برای زندانیان بند ۳۵۰ اوین عنوان شده به زندان رجایی شهر منتقل شده است.

خانم امر آبادی با رد تشکیل چنین کلاسهایی از جانب همسرش گفت :"حتی اگر به فرض محال او چنین کاری کرده باشد، تخلفی نکرده و آموزش در زندان امر معمولی محسوب می شود."

همسر آقای باستانی همچنین ضمن اعتراض به این اقدام گفت، انتقال یک روزنامه نگار به این زندان که محل نگهداری متهمان خطر ناک است، مایه تعجب اوست.

مسعود باستانی در روز ۱۴ تیر ماه بازداشت شد و دادگاه بدوی او را به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.