روزنامه 'اطلاعات' دیگر عصرها منتشر نمی شود

اطلاعات، از قدیمی ترین روزنامه های ایران، پس از ۸۴ سال انتشار در نوبت عصر، انتشار خود را به چاپ صبح محدود کرد.

این روزنامهکه تا ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ (۳۱ ژانویه) از معدود روزنامه های ایرانی بود که همچنان عصرها نیز منتشر می شد، اعلام کرد که از دو شنبه ۱۲ بهمن (اول فوریه) تنها در نوبت صبح منتشر خواهد شد.

در اطلاعیه روزنامه اطلاعات، علت اصلی این تغییر پاسخ به "تقاضای خوانندگان" و مخاطبان این روزنامه عنوان شده است.

اطلاعات برای نخستین بار در تیر ماه سال ۱۳۰۵ (۱۹۲۶) در تهران منتشر شد.