رئیس هواپیمایی ایران: موتور توپولوف ایراد دارد

رئیس سازمان هواپیمایی ایران در اظهاراتی کم سابقه از طراحی موتور برخی از انواع هواپیماهای توپولوف ساخت روسیه انتقاد کرده است.

رضا نخجوانی روز دوشنبه ۱۲ بهمن (۱ فوریه) به ایسنا گفت که سازمان هواپیمایی ایران "هیچ ضعف و قصوری" در بروز سوانح هوایی اخیر ندارد و کارشناسان سازمان تحت امر او ایراداتی در مورتور هواپیمای توپولوف نوع ۱۵۴ مشاهده کرده اند.

با این حال آقای نخجوانی توقف پرواز هواپیماهای توپولوف در ایران را مشروط به اعلام نظر کارخانه روسی تولید کننده این نوع هواپیما دانست.

مقامات ایران در گذشته انتقادات مربوط به هواپیماهای ساخت روسیه و استفاده از آنها در ناوگان هوایی این کشور را رد می کردند.

به گزارش ایسنا، هم اکنون ۲۰ فروند از این نوع هواپیما (توپولوف ۱۵۴) در ناوگان هوایی ایران پرواز می کنند.