محمد تقی خلجی آزاد شد

محمد تقی خلجی، روحانی نزدیک به اصلاح طلبان که چند هفته پیش بازداشت شده بود، دیروز با قرار وثیقه آزاد شد.

به گفته مهدی خلجی، فرزند این روحانی نزدیک به آیت الله منتظری، او به همراه شماری دیگر از زندانیان سیاسی، به قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است.

مقامات اطلاعاتی و قضایی، هنوز هیچ اطلاعی درباره‌ اتهامات احتمالی وی یا زمان برگزاری دادگاه آقای خلجی به خانواده او نداده‌اند.

مهدی خلجی گفت، پاسپورت پدرش به همراه کامپیوتر و سی‌دی‌ها و نیز یادداشت‌های او همچنان در ضبط وزارت اطلاعات است، اما پاسپورت سایر اعضای خانواده که در زمان خروج از ایران ضبط شده بود به آنها برگردانده شده است.

محمد تقی خلجی، از روحانیان نزدیک به آیت الله منتظری و آیت الله صانعی، روز سه شنبه، 22 دی در منزلش در قم بازداشت شده بود.

مطالب مرتبط