انتقال احمد زید آبادی به زندان گوهر دشت

احمد زید آبادی، روزنامه نگار و دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران، از زندان اوین به زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.

به گزارش سایت های خبری ایران، آقای زیدآبادی پس از انتقال به زندان گوهردشت به بند ۶ این زندان کنار مجرمین عادی منتقل شده است.

احمد زیدآبادی یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در منزلش دستگیر شد، حدود پنج ماه در سلول انفرادی به سر برد و سپس به بند عمومی منتقل شد.

دادگاه انقلاب یکی از سنگین ترین احکام پس از انتخابات را برای این تحلیلگر سیاسی صادر کرده است.

دادگاه، احمد زیدآبادی را علاوه بر ۶ سال حبس و ۵ سال تبعید به گناباد، به محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی محکوم کرده است.

مطالب مرتبط