کیوان صمیمی به ۶ سال زندان محکوم شد

کیوان صمیمی
Image caption کیوان صمیمی یک روز پس از انتخابات ایران بازداشت شد، اما یکی از جرم های او شرکت در تظاهرات بوده است

کیوان صمیمی، مدیر مسئول ماهنامه "نامه" و از چهره های سیاسی نزدیک به نیروهای ملی مذهبی در ایران به ۶ سال زندان و محرومیت دائمی از فعالیت های سیاسی محکوم شده است.

تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی، شرکت در تظاهرات و صدور بیانیه علیه سلامت انتخابات از اتهامات کیوان صمیمی بوده است.

احکام صادر شده توسط دادگاه های بدوی در ایران قابل تجدیدنظر خواهی است.

آقای صمیمی، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، ۲۳ خرداد گذشته، یک روز پس از انتخابات بازداشت شد.

گفته می شود برای ده روز مرخصی از زندان برای شرکت در مراسم عروسی فرزندش، برای او قرار وثیقه صد میلیون تومانی صادر شده بود.

مطالب مرتبط