ارتقاء فرمانداری لار به فرمانداری ویژه در پی اعتراض مردم

گزارش ها از تبدیل فرمانداری شهرستان لار (در جنوب شرقی شیراز) به "فرمانداری ویژه" و در پی اعتراضات هفته گذشته مردم این شهرستان حکایت دارد.

علی اصغر حسنی، نماینده شهرستان های لارستان و خنج در مجلس ایران، روز چهارشنبه (۱۴ بهمن) به خبرگزاری ایرنا گفت که با تصویب شدن ارتقای فرمانداری لارستان به فرمانداری ویژه، سمت فرماندار هم به معاون استاندار فارس، ارتقا می یابد.

طی هفته گذشته گزارش های متعددی از ناآرامی، تعطیلی بازار و تجمع مردم در برابر فرمانداری لارستان در سایت های اینترنتی منتشر شد که طی آن مردم لارستان به ارتقای شهر گراش به شهرستان، معترض اند و خواهان آن هستند که در تقسیمات جدید کشوری لارستان نیز به "استان لارستان" ارتقاء یابد.

گزارش هایی که در سایت های اینترنتی و ویدئو های بر روی سایت یوتیوب قرار گرفته بود، از تجمع مردم و درگیری هایی احتمالی میان نیروهای انتظامی و مردم لارستان (واقع در ۳۵۰ کیلومتری جنوب شرق شیراز) حکایت داشت.

وزارت کشور ایران براي ايجاد تسهيلات اداري بيشتر و ارائه خدمات مناسب و نيز نظارت بر فعاليتهاي دستگاه هاي اجرايي با رويکرد عدم تمرکز و افزايش اختيارات مديران محلي، در برخی شهرستان های بزرگ فرمانداری را به "فرمانداري ويژه" ارتقاء می دهد تا با افزايش اختيار فرماندار و ارتقاي سطح اداري دستگاهها امکان خدمت رساني بهتر فراهم شود.

وزارت کشور ایران شاخص هايي نظير جمعيت کل شهرستان، جمعيت مرکز شهرستان، فاصله شهرستان تا مرکز استان، وسعت جغرافيايي، قدمت تشکيل شهرستان در ارتقاء فرمانداری ها به فرمانداري ويژه مورد نظر قرار می دهد.

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست