ایران 'کمترین محبوبیت' را در بین آمریکاییان دارد

Image caption جمهوریخواهان با ۹ درصد نظر منفی بیشتری در مقایسه با دمکراتها (۱۳ درصد) نسبت به ایران دارند

نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد ایران و کانادا به ترتیب از کمترین و بیشترین محبوبیت در بین مردم آمریکا برخوردارند.

بر اساس این نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد تنها ۱۰ درصد از مردم آمریکا نظر مثبتی نسبت به ایران دارند. این در حالیست که این رقم برای کانادا ۹۰ درصد است.

تقسیم بندی این نظرسنجی حاکی از آن است که محبوبیت ایران در گروه سنی ۱۸ تا ۳۴ سال با ۱۸ درصد بیشتر از گروه های سنی بالاتر است.

همچنین جمهوریخواهان با ۹ درصد نظر منفی بیشتری در مقایسه با دمکراتها (۱۳ درصد) نسبت به ایران دارند.

بریتانیا (۸۷ درصد)، آلمان (۸۰ درصد)، ژاپن (۷۷ درصد) و اسرائیل (۶۷ درصد) در رده های بعدی قرار دارند.

این مطالعه نشان می دهد عربستان سعودی (۳۵ درصد)، پاکستان (۲۳ درصد)، افغانستان (۱۸ درصد) و کره شمالی (۱۴ درصد) محبوبیت بیشتری در مقایسه با ایران دارند.

به گفته کارشناسان سرکوبهای پس از انتخابات ایران و مسئله برنامه های اتمی تاثیر زیادی در میزان مقبولیت ایران در افکار عمومی آمریکا داشته است.

نظر پاسخ دهندگان منعکس کننده برخی نگرانیها نسبت به چین است که از رشد اقتصادی زیادی برخوردار برخوردار بوده است. حدود ۴۲ درصد از آنها دیدگاه مثبتی درباره این کشور ابراز کرده اند.

مکزیک همسایه جنوبی آمریکا نیز از ۴۹ درصد مقبولیت برخوردار است. این رقم برای روسیه ۴۷ درصد است.

در مطالعه یاد شده نظر ۱۰۲۵ بزرگسال آمریکا نسبت به ۲۰ کشور جهان پرسیده شد.

نظرسنجی موسسه گالوپ از ۱ تا ۳ فوریه انجام شد.

مطالب مرتبط