آمریکا: فضای ایران پلیسی تر می شود

پی جی کراولی
Image caption آقای کراولی می گوید پس از انتخابات شکاف میان حکومت و مردم ایران بیشتر شده است

ایالات متحده از توقیف روزنامه اعتماد و لغو امتیاز هفته نامه ایراندخت به عنوان نشانه پلیسی تر شدن حکومت ایران نام برده است.

پی جی کراولی، سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا سه شنبه در جلسه مطبوعاتی روزانه خود گفت توقیف مطبوعات در ایران مردم این کشور را از حق جهانی خود که دسترسی به اطلاعات است، محروم می کند.

روزنامه اعتماد و هفته نامه ایراندخت از معدود نشریه های باقی مانده نزدیک به اصلاح طلبان هستند که هیات نظارت بر مطبوعات جلوی انتشار آنها را گرفته است.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه اعتماد، الیاس حضرتی نماینده سابق مجلس است و حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی از مخالفان دولت، مدیر مسئولی هفته نامه ایران دخت را بر عهده دارد.

پی جی کراولی گفت به نظر می رسد وضع رسانه ها در ایران پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور وخیم تر شده است.

او گفت: "ما در نه ماه گذشته شاهد ایجاد این شکاف بنیادین میان حکومت و مردم ایران بوده ایم."

در ماههای بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تعداد زیادی از نشریات نزدیک به اصلاح طلبان از جمله، روزنامه های یاس نو، سرمایه، حیات نو، فرهنگ آشتی، آرمان، و اعتماد ملی توقیف شده اند.

در این مدت هیات نظارت و وزارت ارشاد بارها به روزنامه ها در باره چاپ مطالب مرتبط با حوادث بعد از انتخابات تذکر داده اند.

مطالب مرتبط