نتایج یک تحقیق دانشگاهی ایران در مورد بی‌بی‌سی فارسی

بی بی سی، صدای آمریکا، ایرنا
Image caption بررسی رویکرد خبری دو رسانه بین المللی و یک رسانه رسمی داخلی ایران از جمله موضوعات مورد بررسی در این پژوهش است

یافته های پژوهشی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، پوشش خبری سایت فارسی بی‌بی‌سی را نسبت به مسائل ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۰۸ میلادی تا حدود زیادی متعادل یافته است.

در این تحقیق، مطالب خبری مرتبط با سیاست و امور خارجی ایران که در سه ماه آخر سال ۱۳۸۶ و سه ماه نخست سال ۱۳۸۷ خورشیدی در سایت های خبری ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت ایران)، صدای آمریکا و بی بی سی فارسی منتشر شده مورد بررسی قرار گرفته است.

نتیجه این بررسی نشان می دهد که حدود ۵۰ درصد مطالب سایت بی بی سی فارسی دارای رویکردی مثبت یا خنثی نسبت به ایران بوده است.

این در حالی است که رویکرد بیش از ۹۹ درصد مطالب ایرنا نسبت به ایران مثبت و رویکرد بیش از ۷۱ درصد مطالب صدای آمریکا منفی توصیف شده است.

با این حال در بخش نتیجه گیری تحقیق مذکور آمده است: "از نظر تمرکز بر یک ارزش خبری ویژه در تنظیم و انتشار اخبار، ایرنا بیشتر روی ارزش شهرت تأکید کرده است، اما دو تارنمای بین المللی بی بی سی فارسی و صدای آمریکا فارسی با تمرکز ویژه بر ارزش تضاد وبرخورد تلاش کرده اند که تصویری منفی از ایران به مخاطبان ارائه کنند".

تهیه کننده این تحقیق دانشگاهی که در سال ۱۳۸۷ به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شده، وجه تمایز سایت فارسی بی بی سی با سایت های ایرنا و صدای آمریکا را تمرکز بی بی سی بر "نرم خبر" و افزودن اطلاعات تکمیلی به مطالب خبری خود دانسته است.

نتیجه این تحقیق همچنین نشان می دهد که استفاده از مصاحبه، گزارش و تحلیل و تفسیر در میان مطالب بی بی سی بسیار گسترده تر از دو سایت دیگر است.

در حالی که ۲۹ درصد مطالب سایت ایرنا و حدود ۱۸.۵ درصد مطالب سایت صدای آمریکا در دوره مورد بررسی به مصاحبه و گزارش اختصاص داشته، این نسبت در سایت بی بی سی بیش از ۶۰ درصد بوده است.

در مورد تحلیل و تفسیر هم در مقابل ۶ درصد سایت ایرنا و ۸.۶ درصد سایت صدای آمریکا، بی بی سی بیش از ۱۱ درصد مطالب خود را به این گونه مطالب اختصاص داده است.

نتایج پژوهش مورد اشاره اخیرا توسط دانشگاه تهران در قالب مقاله ای در شماره پائیز ۸۸ "مجله جهانی رسانه" منتشر شده است.