لیلی فرهادپور، وحید پوراستاد و سمیه مومنی آزاد شدند

لیلی فرهادپور، وحید پوراستاد
Image caption هنوز ده ها روزنامه نگار در زندان هستند

در ادامه روند آزادی زندانیان سیاسی با نزدیک شدن به عید نوروز، شنبه ۲۲ اسفند لیلی فرهادپور، وحید پوراستاد و سمیه مومنی، از روزنامه نگاران زندانی، آزاد شدند.

لیلی فرهادپور، روزنامه نگار باسابقه حوزه فرهنگ و هنر و عضو گروه مادران صلح، روز اول بهمن بازداشت شده بود و روز شنبه ۲۲ اسفند با وثیقه ۹۰ میلیون تومانی آزاد شد.

بهرنگ تنکابنی، پسر خانم فرهادپور و سردبیر نشریه فرهنگ و آهنگ هم ۱۵ دی بازداشت شده بود و روز ۱۹ اسفند با وثیقه ۷۰ میلیون تومانی آزاد شد.

وحید پوراستاد، از روزنامه نگاران باسابقه اصلاح طلب بامداد روز بیستم بهمن در منزل پدر همسرش بازداشت شده بود و شنبه شب با قرار کفالت از زندان آزاد شد.

سمیه مومنی، خبرنگار نشریه نسیم بیداری و خبرنگار سابق ایسنا و فعال کمپین یک میلیون امضا، ساعت ۳ بامداد یکشنبه ۱۸ بهمن در خانه اش بازداشت شده بود و شنبه شب از زندان اوین آزاد شد.

با نزدیک شدن به عید نوروز تعداد زیادی از کسانی که به ویژه در موج بازداشت های بعد از عاشوا و قبل از ۲۲ بهمن دستگیر شده بودند، آزاده شده اند اما کماکان تعداد زیادی از این زندانیان در زندان هستند.

مطالب مرتبط