رئیس مجلس تجدید نظر در مورد یارانه ها را رد کرد

Image caption رئیس مجلس می گوید مجلس با نظر دولت در مورد "اقدام جهشی در قیمت ها" موافق نیست

مطالب مرتبط