تاکید بانک مرکزی ایران بر مبارزه با پول شویی

بانک مرکزی ایران موسسه های اعتباری این کشور را موظف کرده است که مقررات مربوط به مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی ‏تروریسم را بطور کامل اجرا کنند.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دوشنبه، ۲۳ فروردین (۱۲ آوریل) در "بسته سیاستی- نظارتی نظام بانکی" سال ۱۳۸۹ این مطلب را اعلام کرد.

"گروه کاری اقدامات مالی برای مبارزه با پول شویی" که مقر آن در پاریس است، حدود دو ماه پیش بار دیگر به سرمایه گذاران و بازرگانان هشدار داد که در مبادلات خود با ایران به دقت مراقب آثار پولشویی و تامین مالی فعالیت های تروریستی باشند.

مجلس ایران در واکنش به این هشدارها بود که قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رساند.

این قانون "شورای عالی مبارزه با پولشویی" را در ایران تاسیس کرده است.

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در مصاحبه با بی بی سی فارسی، دستور بانک مرکزی را با فعالیت های بانکی "غیرشفاف" سپاه پاسداران و افزایش نقش سپاه در اقتصاد ایران متناقض دانست.

او گفت بعید است سپاه دفاتر و ترازنامه های بانکی شرکت های خود را در معرض عموم قرار دهد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است افتتاح شعب و نمایندگی های بانک های خارجی در ایران کشور با مجوز این نهاد مانعی ندارد.

مهرداد عمادی احتمال ورود گسترده بانک های خارجی به ایران را نیز ضعیف دانست.

به گفته او، "غیرشفاف" بودن نظام حسابرداری و حسابرسی نظام بانکی ایران ریسک فعالیت بانک های خارجی در ایران را بالا می برد.

مطالب مرتبط