موسوی با فعالان ملی-مذهبی دیدار کرد

میرحسین موسوی
Image caption تحلیلگران می گوید آقای موسوی بدنبال بسط سامانه های تشکیلاتی جنبش سبز است

میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ايران در دیدار با عزت الله سحابی، حبیب الله پیمان و تعداد ديگري از فعالان ملی-مذهبی گفته است باید شهروندانی را که نه همراه "جنبش سبز" هستند و نه همگام با حکومت، به سوي خود جذب كرد.

به گزارش سایت جرس، آقای موسوی در این دیدار گفت: "در جنبش سبز بحث تصاحب قدرت، فرع بر هدف اصلی است. هدف جنبش سبز متحول کردن جامعه و رسیدن به جامعه ای مطلوب و در خور ایرانیان است."

آقای موسوی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت که باید بر روی "حداقل ها" توافق کرد و شعارهایی را انتخاب کرد که همچون رنگ سبز "قدرت وصل کردن و همراه ساختن حداکثری" داشته باشد.

میر حسین موسوی نسبت به "گریز نسل جوان از دین و ارزش های توحیدی" هشدار داد و گفت: "ما مبلغ قرائت رحمانی از دین هستیم. قرائتی از دین که واجد حداکثر مدارا نسبت به تمامی دیدگاه ها و عقاید است."

به گفته احمد سلامتیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه یکی از مشخصات جنبش اعتراضی پس از انتخابات این است که"ملی مذهبی ها و نیروهای اصلاح طلب و معترض برخواسته از درون کسانیکه هنوز خود را دنباله روی آیت الله خمینی می دانند" به یکدیگر نزدیکتر کرده است.

وی می گوید این نوع هماهنگی و ارتباطات بین آقای موسوی و نیروهای ملی مذهبی نشان دهنده "گسترش و بسط تشکیلاتی جنبش در بطن زندگی و تشکیلات های سیاسی شناخته شده ایران" است.

احمد سلامتیان می گوید میر حسین موسوی با دید "مهندسی مستمر" به جنبش سبز نگاه می کند، در جستجوی "اجماع" است و در مسیر "گسترش دادن تکیه گاه های اجتماعی و سامانه های تشکیلاتی جنبش" حرکت می کند. زیرا در غیراینصورت این جنبش "در زیر فشارهای حکومت بدل به روزمرگی سیاسی" و دچار "افول" می شود.

مطالب مرتبط