بازرسی از دو شناور فرانسوی و ایتالیایی در خلیج فارس

از ایران گزارش می رسد که گشتی های دریایی این کشور ، دو قایق فرانسوی و ایتالیایی را در خلیج فارس متوقف و بازرسی کرده اند.

خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، گزارش داده که واحدهایی از سپاه پاسداران ایران اين دو شناور ايتاليايی و فرانسوی را برای "اطمينان از رعايت الزام‌های زيست محيطی در تنگه هرمز"، بازرسی کردند.

ایرنا افزوده که واحدهای سپاه "پس از اطمينان از نبود تخلفات زيست محيطی" به آنها اجازه دادند به راه خود ادامه دهند.

تنگه هرمز از گذرگاه های اصلی نفتکش ها در جهان است و ایران در گذشته تهدید کرده که اگر از خارج هدف حمله قرار بگیرد، این تنگه را خواهد بست.

نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت (۲۲ آوریل) یک مانور سه روزه را با نام "رزمایش پیامبر اعظم ۵" در بندر عباس آغاز کرد.

هدف از این مانور، به نمایش گذاشتن امکانات نیروی دریایی سپاه پاسداران و عملیات شناسایی، محاصره، تصرف و انهدام ناو دشمن فرضی اعلام شده است.

مطالب مرتبط