روز جهانی آزادی مطبوعات؛ 'روزنامه نگاران ایرانی را آزاد کنید'

کارت پستال الکترونیک فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران
Image caption فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از اعضا خواسته با ارسال کارت پستال الکترونیک از آقای احمدی نژاد بخواهند روزنامه نگاران زندانی را آزاد کند

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و گزارشگران بدون مرز که دو سازمان عمده بین المللی مدافع حقوق روزنامه نگاران هستند، بار دیگر از محدودیت رسانه ها در ایران و ادامه فشار دولت بر کارکنان آن انتقاد کرده اند.

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران در بیانیه ای که به مناسبت سوم ماه مه، روز بین المللی آزادی مطبوعات، منتشر کرده است از ادامه حبس ۳۵ روزنامه نگار ایرانی و پلمب دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران انتقاد کرده است.

این بیانیه به نقل از جیم بوملها، رئیس این فدراسیون نوشته است: "یورش دولت به رسانه ها در ایران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بی امان ادامه داشته است."

آقای بوملها افزود: "در پی اعتراض عمومی به رژیم، حکومت (ایران) سعی کرده است رسانه های مستقل را سرکوب کند و همه ارتباطات را با جهان خارج قطع کند."

فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از همه سازمان های ملی عضو و اعضای خود خواسته است با ارسال یک کارت الکترونیک به محمود احمدی نژاد، از او بخواهند ترتیب آزادی همه روزنامه نگاران و فک پلمب انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را فراهم کند.

تصویر در پلمب شده انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و بدرالسادات مفیدی، دبیر زندانی شده این انجمن بر روی این کارت الکترونیک دیده می شود.

همزمان، گزارشگران بدون مرز در گزارشی که به مناسبت روز بین المللی آزادی مطبوعات منتشر کرده است، نام محمود احمدی نژاد را در فهرست "بدترین دشمنان مطبوعات" قرار داده است.

نام شانزده رئیس دولت دیگر مانند روسای جمهوری چین، کوبا و رواندا و نخست وزیر روسیه نیز در این فهرست به چشم می خورد.

این فهرست شامل نام سازمان های شبه نظامی و رهبران دینی محدودکننده مطبوعات نیز هست و برای نخستین بار نام ملاعمر، رهبر طالبان در افغانستان نیز در آن به چشم می خورد.

این گزارش می نویسد: "این دشمنان آزادی مطبوعات از قدرت سانسور، حبس، آدم ربایی، شکنجه و از همه بدتر، قتل (روزنامه نگاران) برخوردار هستند."

به گفته گزارشگران بدون مرز، نه روزنامه نگار در سال ۲۰۱۰ در سراسر جهان کشته شده اند و سیصد تن نیز در زندان هستند.

گزارشگران بدون مرز پیش تر از ایران به عنوان بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران نام برده بود.

مطالب مرتبط