نظرات تعدادی ازنمایندگان انتخابات بریتانیا در قبال ایران

پارلمان بریتانیا
Image caption انتخابات سراسری امسال بریتانیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند نقطه عطفی در صحنه سیاست این کشور باشد

انجمن بریتانیایی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران می گوید که اکثر کاندیدهای احزاب اصلی بریتانیا از "تلاشهای مردم ایران برای پیشبرد دموکراسی در این کشور حمایت" کرده اند.

این انجمن با هدف آگاه ساختن ایرانیان مقیم بریتانیا از مواضع احزاب مختلف انتخابات سراسری پارلمان این کشور در خصوص ایران، اخیرا در مکاتباتی با حدود 1000 نفر از کاندیدهای احزاب مختلف نظر آنها را در مورد ایران بویژه در خصوص فعالیتهای اتمی و وضعیت حقوق بشر در ایران، جویا شده است.

به گفته علی امیری از اعضای این انجمن، بیشتر پاسخ دهندگان از نامزدهای حزب لیبرال دموکرات بریتانیا بوده اند.

آقای امیری می گوید در مجموع در خصوص حرکتهای دموکراسی خواهی‌ و حقوق بشر در ایران تمامی‌کاندیداهای پاسخ دهنده به سوالات "از تلاشهای مردم ایران برای پیشبرد دموکراسی در ایران حمایت" کرده و در عین حال "برخورد دولت ایران با هدف سرکوب" خواسته های مردم را به شدت محکوم کردند.

در این خصوص بویژه به گفته آقای امیری نمایندگان حزب لیبرال دموکرات تاکید کرده اند که "ایران میثاق بین المللی حقوق بشر را امضا کرده و متعهد به اجرای آن می‌باشد."

در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران، بیشتر پاسخ دهندگان از حزب لیبرال دموکرات معتقد به فشار دیپلماتیک بین المللی بر ایران بوده و مخالفت خود را با هرگونه رویکرد نظامی برای حل بحران هسته‌ای ایران اعلام کرده اند. اگرچه این نمایندگان در عین حال بر حق مردم ایران برای دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته‌ای تاکید کرده اند.

دو حزب محافظه کار و کارگر بریتانیا در مجموع درصد کمتری از پاسخ دهندگان را تشکیل داده اند. به گفته آقای امیری پاسخ این نمایندگان انتخاباتی به سوالات مطرح شده کلی و با محور اصلی تاکید بر سر حل بحران هسته‌ای و ادامه فشارهای بین المللی در جهت انزوا و فشار بر دولت ایران در جهت تن دادن به خواستهای بین المللی، بوده است.

انتخابات پارلمانی بریتانیا روز پنجشنبه 6 مه برگزار می شود.

انتخابات سراسری امسال بریتانیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند نقطه عطفی در صحنه سیاست این کشور باشد.

این انتخابات از چند نظر بی سابقه است. اول اینکه انتخابات بعد از ۱۳ سال حکومت مستمر حزب کارگر انجام می شود.

دومین دلیل اهمیت انتخابات امسال برگزاری مناظره های تلویزیونی بین رهبران سه حزب عمده، یعنی حزب محافظه کار، حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات بود. این گونه مناظره ها در بریتانیا بی سابقه بوده و برای اولین بار انجام شده.

سومین عاملی که این انتخابات را نسبت به سایر انتخابات از زمان جنگ جهانی دوم متمایز می کند، حضور پر رنگتر حزب سوم (لیبرال دموکرات) در صحنه اصلی رقابتها است.