متن بیانیه هسته ای ایران، برزیل و ترکیه

۱- ما بر تعهد خود به معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای تاکید می‌کنیم و با توجه به مواد مربوطه در این پیمان، حقوق تمام اعضا، از جمله جمهوری اسلامی ایران، در استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض در توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای (همچنین چرخه سوخت هسته‌ای شامل فعالیت‌های غنی‌سازی) را یادآوری می‌کنیم.

۲- ما اعتقاد راسخ خود را بیان می‌داریم که اکنون فرصتی بدست آمده تا روندی رو به جلو در فضایی مثبت، سازنده و غیر تقابلی را آغاز کنیم تا به دوره‌ای از تعامل و همکاری رهنمون شویم.

۳ - ما معتقدیم که تبادل سوخت هسته‌ای در شروع کردن همکاری در عرصه‌های مختلف نقش اساسی دارد، بخصوص در همکاری‌های صلح آمیز هسته‌أی، از جمله ساخت نیروگاه های هسته‌ای و راکتورهای تحقیقاتی.

۴- براساس این نکته، تبادل سوخت هسته‌ای نقطه شروعی برای آغاز همکاری و حرکتی مثبت، سازنده و رو به جلو در میان کشورها است. چنین حرکتی باید به تعامل مثبت و همکاری در زمینه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای بیانجامد و از طریق خودداری از اقدامات و اظهاراتی که حقوق و تعهدات ایران به موجب معاهده عدم گسترش سلاحهای هسته ای را به مخاطره می اندازد، از هر گونه درگیری بپرهیزد.

۵ - براساس موارد فوق، در راستای تسهیل همکاری هسته‌ای ذکر شده در بالا، جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده که ۱۲۰۰ کیلوگرم (معادل ۲۶۰۰ پوند) اورانیوم کم غنی شده را در ترکیه قرار دهد. این اورانیوم با غلظت کم در طول مدتی که در ترکیه است همچنان متعلق به ایران خواهد بود. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی می توانند ناظرانی را برای نظارت بر محفوظ بودن این اورانیوم در ترکیه مستقر کنند.

۶ - ایران موافقت خود را با موارد فوق ظرف هفت روز از تاریخ این بیانیه به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام خواهد کرد. پس از دریافت پاسخ مثبت گروه وین (ایالات متحده، روسیه، فرانسه و آژانس) جزییات بیشتر تبادل سوخت از طریق توافقنامه کتبی و ترتیبات مناسب بین ایران و گروه وین که به طور مشخص خود را به تحویل ۱۲۰ کیلوگرم سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران متعهد نموده‌اند، به تفصیل بیان می‌شود.

۷– هنگامی که گروه وین تعهد خود را به این موضوع اعلام نماید، هر دو طرف خود را به اجرای توافق ذکر شده در بند ۶ ملزم خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای به امانت گذاشتن اورانیوم با غنای کم (۱۲۰۰ کیلوگرم)، را درظرف یک ماه اعلام کرد. بر اساس این توافق، گروه وین نیز باید در ظرف حد اکثر یک سال، ۱۲۰ کیلوگرم سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران را تحویل دهد.

۸ - در صورتی که مفاد این بیانیه مورد اجرا قرار نگیرند، ترکیه حسب درخواست ایران، به سرعت و بدون هیچ شرطی اورانیوم با غنای کم ایران را به آن کشور باز خواهد گرداند.

۹ - ما از تصمیم جمهوی اسلامی ایران برای ادامه گفت‌وگو‌ها با کشورهای ۱+۵ ، همچون گذشته، در ترکیه، در خصوص نگرانی‌های مشترک و بر مبنای تعهدات دسته جمعی آنها به موجب نکات مشترک پیشنهادهای آنان، استقبال می‌کنیم.

۱۰ - ترکیه و برزیل از تعهد ایران به معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته ای و نقش سازنده آن کشور در پیگیری تحقق بخشیدن به حقوق هسته ای دولتهای عضو این معاهده ابراز خوشنودی کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز از تلاشهای سازنده کشورهای دوست ترکیه و برزیل در ایجاد فضای سازنده برای تحقق حقوق هسته ای ایران ابراز خشنودی کرد.